תיכון אהל שם | מעורבות חברתית

הידעתם?

ככל שאנו עוזרים יותר, אנו מיטיבים, לפני הכול, עם עצמנו, באופן שבא לידי ביטוי בשלושה אזורים במוח המופקדים על תחומים שונים: הפחתה של פעילות הקשורה במתח, הגברה של פעילות הקשורה בתגמול והגברה של פעילות הקשורה לטיפול.

פרטים נוספים

אודות

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית הינה תכנית תלת שנתית של משרד החינוך במסגרתה מחוייבים תלמידי כיתות י'-י"ב בהתנסות אישית בקהילה, כתנאי לקבלת תעודת בגרות, זאת לצד העידוד לפיתוח יוזמות חברתיות שבהן התלמידים מגלים מעורבות, מזהים צרכים בקהילה ובחברה ונותנים להם מענה.

פרטים נוספים

מבנה התכנית

מבנה התכנית הוא תלת שנתי לכיתות י'-י"ב. התכנית כוללת שלשה מרכיבים: למידה עיונית, התנסות מעשית - אישית וקבוצתית בקהילה ותהליכי רפלקציה מובנים של עיבוד ההתנסות.

פרטים נוספים

בחירת מקום ההתנסות

בחירת מקום ההתנסות הוא תהליך הכולל הכנה בשיעורי החינוך, יום מוקד לחשיפת מקומות ההשמה, הרשמה לאפליקציה ועוד.

פרטים נוספים

מקומות ההתנסות

מקומות ההתנסות יתבצעו בשני מרחבי פעולה. המרחב הדיגיטלי בו תתבצע פעילות וירטואלית בכל הכלים הקיימים, והמרחב הפיזי בו מקומות התנסות בית ספריים וקהילתיים.

פרטים נוספים

אפליקציית Tribu

Tribu היא אפליקציה לרישום ודיווח שעות לפעילות המעורבות החברתית. יש להוריד את האפליקציה ולהירשם. באמצעות האפליקציה תוכלו למצוא מקום התנסות באופן אישי.

פרטים נוספים

הערכת תלמידים והצטיינות חברתית

הערכת תלמידים תיעשה באמצע השנה ובסיומה, ותירשם בתעודה על בסיס הנתונים שיתקבלו ממקום ההתנסות, מהתלמיד ומהמחנך. סיום י"ב עם ציון חיובי הוא תנאי לתעודת בגרות. אי השלמת תכנית זו מהווה חוסם בגרות.

פרטים נוספים