תיכון אהל שם | המסע לפולין

אודות

תיכון "אהל-שם" מחויב להנחיל לתלמידיו, העתידים להמשיך ולעצב את עתידם של עם ישראל ושל מדינת ישראל, את המשמעויות ההיסטוריות, המוסריות והחינוכיות של אירועי השואה, הן בהיבט היהודי, הן בהיבטים הכלל-אנושיים.

בית ספרנו פועל על-פי הנחיות משרד החינוך בהתוותו מהלך חינוכי שמטרותיו חיזוק הקשר של התלמידים עם עברם היהודי, היכרות עם העושר הרוחני והתרבותי של החיים היהודיים באירופה שלפני מלחמת העולם השנייה, העמקת ההזדהות עם גורל העם היהודי וחיזוק תחושת המחויבות להמשכיות החיים היהודיים ולקיומה הריבוני של מדינת ישראל כמדינה ציונית, דמוקרטית והומניסטית. מטרה נוספת היא היכרות עם האידיאולוגיה הנאצית ועם המניעים והנסיבות שהביאו לעלייתו של הרייך השלישי לשלטון בגרמניה.

שיאו של התהליך החינוכי הוא "מסע משלחות הנוער לפולין" שכותרתו "את אחיי אנוכי מבקש". המסע מתקיים במסגרת בית הספר בכפוף למטה משלחות הנוער לפולין במינהל החברה והנוער הממונה על התהליך כולו: קביעת התאריך ליציאת המשלחת, הכשרת בעלי התפקידים, ליווי תהליך ההכנה של התלמידים בארץ, אישור תוכנית המסע, פיקוח על הביצוע בפולין וליווי תהליך העיבוד והסיכום לאחר המסע. המטה פועל בשיתוף אגף הביטחון במשרד ושירות הביטחון הכללי.

חוזר מנכ"ל - משלחות נוער לפולין 

 

מטרות המסע

מטרות בתחום הלימודי

• היכרות עם תולדות העם היהודי, עם מורשת ישראל ועם המסורת היהודית ועם הנחלת זכר השואה והגבורה. 

• היכרות עם העושר הרוחני והתרבותי של החיים היהודיים בפולין לפני מלחמת העולם השנייה ועם מלוא היקפם וחיוניותם.

• לימוד עיקרי האידיאולוגיה הנאצית והמניעים והנסיבות שהביאו לעליית הנאצים לשלטון; היכרות עם יסודותיו של המשטר הטוטליטארי שבמסגרתו הכריזה גרמניה הנאצית מלחמת שמד נגד העם היהודי, רצחה שליש מבני עמנו וביצעה פשעים נוספים נגד האנושות; הפקת לקח לאומי - הצורך במדינה יהודית ריבונית - ולקח אוניברסלי - החובה לשמור ולהגן על הדמוקרטיה ולהיאבק נגד כל צורה של גזענות.

• היכרות עם עמידתם האמיצה ועם מאבקם לחיים של היהודים בתקופת השואה.

• לימוד השואה בדרך בלתי אמצעית וחווייתית.

מטרות בתחום החינוכי-ערכי

• חיזוק הקשר של התלמידים עם עברם היהודי, העמקת הזדהותם עם גורלו של העם היהודי, חיזוק מחויבותם האישית להמשכיות החיים היהודים ולקיומה הריבוני של מדינת ישראל.

• הבנת מורכבות היחסים בין היהודים לפולנים לאורך ההיסטוריה המשותפת של שני העמים על הצדדים החיוביים והשליליים שלהם, היכרות עם תולדות יהודי פולין ומורשתם על רקע ההיסטוריה והתרבות הפולנית.

• ליבון ובירור מחודש של מושגים, של הנחות יסוד ושל דפוסי חשיבה הקשורים בתולדות ישראל, בהתנהגות היהודית בשואה, בערכי הציונות, ביחסים בין יהודים ולא יהודים ובערכי המוסר וההומניזם.

• שיקום, שיפוץ, ניקוי ושימור של אתרים ושרידים יהודיים הפזורים ברחבי פולין (באישור הרשות או הקהילה המקומית בלבד).

• הבנת הסכנה הטמונה בצורות משטר לא דמוקרטיות והעמקת המחויבות לשמור ולהגן על הדמוקרטיה ולהיאבק נגד כל צורה של גזענות.

מטרות בתחום האישי-חברתי

• דיון בשאלות חברתיות וערכיות. 

• טיפוח מנהיגות בקרב התלמידים.

• מפגשים עם בני נוער פולנים (כשמתאפשר).

• מתן האפשרות לתלמידים להשתתף באופן פעיל במשלחת ייצוגית מטעם מדינת ישראל.

 

תוכנית המסע

תוכנית המסע עוסקת בשלושה מעגלי תוכן

• אלף שנות קיומה של יהדות פולין המוצגות באמצעות סיורים בעיירות, בבתי כנסת ובבתי קברות. 

• מלחמת העולם השנייה והשואה, נושא הבא לידי ביטוי בסיורים בגטאות, במחנות הריכוז, במחנות ההשמדה ובבורות ההריגה.

• פולין – ההיסטוריה הפולנית ורקמת היחסים המורכבת בין יהודים לפולנים.

 

קריטריונים להשתתפות תלמידים במסע

• תלמידים שציון ההתנהגות שלהם בתעודה הוא טוב מאוד.

• תלמידים עם ציון 'עובר' בתוכנית למעורבות חברתית.

• תלמידים המגיעים באופן סדיר לבית הספר.

• תלמידים המשתתפים באופן קבוע בפעילויות חוץ-בית-ספריות. 

• תלמידים המתנהגים באחריות ומסוגלים לעמוד בלוחות זמנים.

• תלמידים שלא היו מעורבים באירועי משמעת חריגים ב-12 החודשים שלפני המסע. 

לתשומת לבכם: אנשי צוות בית הספר והצוות החינוכי היוצא למסע הם הגורם הבלעדי הנושא בהחלטה אם לאפשר לתלמיד לצאת למסע עקב האחריות הכבדה המוטלת על כתפיהם בעודם מצויים מחוץ לגבולות המדינה.

משלחת "אהל-שם" לפולין תצא

מיום רביעי, כ' באלול תשפ"ג, עד ליום שלישי, כ"ו באלול תשפ"ג, 6-12.9.2023.

יש להוריד ולמלא את כל הטפסים הבאים ולהביאם למחנך.ת הכיתה 

מכתב להורים על ההכנה למסע

ערכת רישום למסע

מסע לפולין - קריטריונים להענקת מלגות

סרטונים משנים קודמות

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2019

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2018

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2017

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2016

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2015

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2013

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2012

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2011

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2010

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2009

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2007

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2006

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2005

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2004

"אהל-שם" - סרטון סיכום המסע לפולין - 2003