תיכון אהל שם | תקן ISO

נהלי ביה"ס     שמות הנהלים ע"י מס' קובץ

 
 

בשנת 2006 בחר ביה"ס בקידום פרויקט ניהולי - אירגוני של הסמכה בתו תקן  ISO-9001

מתוך מודעות והבנה לחשיבותה של הטמעת מערכת ניהול איכות מסודרת.


ביה"ס הכיר בצורך בפיתוח בקרת תהליכי עבודה, תוך שאיפה להביא

לשביעות רצונם של מקבלי השרות, בהתאמה ליכולותיהם ולצורכיהם.

בכך נתן ביה"ס ביטוי מוחשי למדיניות העירונית הכוללת מתן שרות איכותי

לתושבים בעיר.


תהליך ההסמכה בוצע במספר שלבים:

שלב א' – איבחון ולמידה של תחומי הפעילות וזיהוי תהליכי עבודה עיקריים.

שלב ב' –​ פיתוח מודעות לאיכות השרות ולנהלי איכות בקרב הדרג הניהולי.

שלב ג' – גובש מדריך האיכות ובו נוהלי האיכות והוראות העבודה.        

שלב ד' – הוטמעו תהליכי העבודה בקרב כל עובשי ביה"ס, ובוצעו מבדקים פנימיים על ידיצוות מאמתים פנימיים.

שלב ה' , שלב ההסמכה – בוצע מבדק חיצוני של מכון התקנים הישראלי וביה"ס עמד בהצלחה בכל דרישות התקן.


ב-2006 נמצא ביה"ס ראוי לקבלת תקן 9001-2008.

ביה"ס זכה לשבח על כי פותחה בו תרבות ניהולית איכותית.

מידי שנה אנו משפרים נהלים קיימים ומנסחים נהלים חדשים עפ"י צרכי המערכת.

 

ב-2017 הוענקה לביה"ס מהדורה משודרגת של תקן 9001-2015

המהדורה כוללת חשיבה מבוססת סיכונים, ניהול ידע ארגוני ובעלי זיקה.