נהלי ביה"ס     שמות הנהלים ע"י מס' קובץ
 
                                           

בשנת 2006 בחר ביה"ס בקידום פרויקט ניהולי- אירגוני של הסמכה בתו תקן

 ISO 9001  
, מתוך מודעות והבנה לחשיבותה של  הטמעת מערכת ניהול איכות

מסודרת. ביה"ס הכיר בצורך בפיתוח בקרת תהליכי עבודה , תוך שאיפה להביא

לשביעות רצונם של מקבלי השרות, בהתאמה ליכולותיהם ולצורכיהם.

בכך נתן ביה"ס ביטוי מוחשי למדיניות העירונית הכוללת למתן שרות איכותי

לתושבים בעיר.


תהליך ההסמכה בוצע במספר שלבים:

שלב א' –איבחון ולמידה של תחומי הפעילות וזיהוי תהליכי עבודה 

             עיקריים.

שלב ב'- פיתוח  מודעות לאיכות השרות ולנוהלי איכות בקרב הדרג

            הניהולי.

שלב ג' – גובש מדריך האיכות ובו נוהלי האיכות והוראות העבודה.        

שלב ד' – הוטמעו תהליכי העבודה בקרב כל עובשי ביה"ס, ובוצעו 
                      
              מבדקים פנימיים על ידיצוות מאמתים פנימיים.


שלב ה' , שלב ההסמכה– בוצע מבדק חיצוני של מכון התקנים הישראלי 

              וביה"ס עמד בהצלחה בכל דרישות התקן. 

ב -2006 נמצא ביה"ס ראוי לקבלת תקן 9001-2008.  

ביה"ס זכה לשבח על כי פותחה בו תרבות ניהולית איכותית. 
מידי שנה אנו

משפרים נהלים קיימים ומנסחים נהלים חדשים, עפ"י צרכי המערכת.