תיכון אהל שם | World Scholar's Cup

World Scholar's Cup
 


על התחרות

גביע המלומדים העולמי (בקיצור WSC) הוא תכנית אקדמית קבוצתית בין-לאומית של יותר מ-15,000 סטודנטים מ-65 מדינות. התחרות מתקיימת בעשרות בתי ספר ברחבי העולם מדי שנה. היא נוסדה בשנת 2007 על ידי דניאל ברדיצ'בסקי ששאף ליצור משהו שונה מתחרויות ומִכּנסים אקדמיים מסורתיים: חגיגה של שמחת למידה, טורניר המתגמל את הקבוצה שהגיעה למקום האחרון כמו שהוא מתגמל את הקבוצה שהגיעה למקום הראשון. ברוח הערכים והחזון של התחרות נדרשים התלמידים לעבודת צוות מבוססת דיון, לרב-תחומיות, לראייה רחבה וליכולת להישיר מבט אל העתיד. נוסף על כך, ההשתתפות דורשת מן התלמידים ללמוד חומר מובנה ונתון בזמנם החופשי.


מטרות

  • * להניע תלמידים מכל רקע לגלות חוזקות חדשות ולתרגל מיומנויות חדשות.
  • * יצירת קהילה בין-לאומית של חוקרים ומנהיגים עתידיים.
  • * הבאת תלמידים שונים מתרבויות שונות לדיון משותף בנושאים, בבעיות וברעיונות המתקשרים להווה ולעתיד.

 

תוכני התחרות

האירועים המרכזיים של התחרות:

  • Team Debate *  האירוע המרכזי של התחרות שבו כל קבוצה מתחרה זו מול זו בתחרות דיבייט. המשתתפים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר ייבחרו להופיע בדיבייט הראווה -Debate Showcase  ויתמודדו במערך שיג ושיח לעיני כל הקהל.
  • Collaborative Writing *  אירוע שבו הקבוצה עוסקת בכמה נושאים ומביעה עליהם את דעתה. הקבוצה דנה במשך חצי שעה ומחליטה מי כותב על כל נושא, ואז כל אחד מחבריה צריך לכתוב עליו במשך זמן מסוים מאמר דעה. הניקוד הוא אישי, ולאחר מכן מחברים את הניקוד של כל אחד מחברי הקבוצה כדי לשקלל את הניקוד הקבוצתי.
  • Scholar's Bowl *   כל קבוצה מקבלת שלט שיש עליו לחצנים עם מספרי תשובות. לאורך התחרות מוצגות שאלות על החומר שנלמד, והקבוצה צריכה ללחוץ על התשובה הנכונה בזמן המתאים.

 

מבנה התחרות

התחרות מורכבת משלושה שלבים:

  • * שלב ראשון – תחרות ארצית שבה התלמידים מתחרים בתלמידים אחרים מישראל.
  • * שלב שני – תחרות בין-לאומית – קבוצות שיצטיינו בשלב הראשון יוזמנו לעלות לשלב התחרות הבין-לאומית שמתקיימת בכל שנה במדינה אחרת.
  • * שלב שלישי – Championship of Champions, תחרות האלופים בייל, ארצות הברית.

 

אתר World Scholar's Cup