תיכון אהל שם | אודות | מעורבות חברתית

אודות

"הטוב והמעולה שבנפש האדם יכול לצמוח ולגדול
במידה שיהא מחובר לציבור ומעורה בו."
(אלברט איינשטיין)

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית הינה תכנית תלת שנתית של משרד החינוך
במסגרתה מחויבים תלמידי כיתות י'-י"ב בהתנסות אישית בקהילה, כתנאי לקבלת תעודת בגרות,
זאת לצד העידוד לפיתוח יוזמות חברתיות בהן התלמידים מגלים מעורבות, מזהים צרכים בקהילה
ובחברה ונותנים להם מענה.

התכנית מבוססת על אחת ממטרות החינוך: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות
לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות
וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל" (חוק החינוך הממלכתי התש"ס, 2000, סעיף 9).

התכנית נועדה לטפח בוגר בעל ערכים, בעל תחושת ערך ומשמעות ויכולת לניהול עצמי מתוך
שיקול דעת, המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית, מרגיש שייכות ואחריות לקהילה,
לחברה ולמדינה ומוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. התכנית מסייעת לתלמידים לזהות
הזדמנויות להתפתחות אישית במסגרת המעורבות החברתית, לפתח מוטיבציה להתמדה
במילוי תפקידים ומשימות בקהילה ועמדה חיובית כלפי המעורבות החברתית, ולהעצים את
תחושת השייכות של התלמיד לקהילתו. התכנית מחנכת להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית
במעגלים הולכים ומתרחבים בהתאם לגיל הלומדים, תוך עידוד התלמידים לגלות ערנות לסביבה
ולקהילה, השתתפות בחיי הזולת ועשייה למען האחר ולמען הסביבה.


הצרכים כיום בחברה הישראלית רבים ומגוונים ומאפשרים לכל תלמיד ותלמידה להביא לידי
ביטוי את רצונותיהם חזקותיהם ואת מחויבותם האישית לחברה.


אנו, צוות החינוך ב"אהל-שם", רואים חשיבות עליונה בחיזוק תחושת השייכות והתרומה של
תלמידינו לקהילה ומברכים אתכם על לקיחת חלק בתכנית חשובה זו.

השתתפותכם בתכנית זו, תוביל אותנו צעד נוסף לחברה טובה יותר, השמה דגש על נתינה
מכל הלב! יישר כח!