תיכון אהל שם | ספרים חדשים בספרייה

בדף זה מופיעים הספרים החדשים שהגיעו לספרייה.

תלמידים/מורים המעוניינים לבקש לרכוש ספר שאינו נמצא בספרייה, מוזמנים להגיע לדלפק הספרניות.
אנו נשתדל להיענות לבקשה במידת האפשר.