תיכון אהל שם | שגרירים צעירים

שגרירים צעירים

"המנהיגות מטרתה ליצור הווה מוצלח ובעת ובעונה אחת לבנות עתיד מזהיר"
                                                                                        (מתוך הספר: חכמת המנהיגות)

אודות

המרכז הישראלי למנהיגות צעירה נוסד בשנת 2011 מתוך ראיית הצרכים והאתגרים העומדים בפני מדינת ישראל ומשלב תכניות לימודים אשר מקנות ערכים, ידע ומיומנויות מעולם המנהיגות, הדיפלומטיה והיזמות. חזון המרכז הינו טיפוח מנהיגות צעירה ערכית בעלת יכולת להובלת שינוי חברתי קהילתי עם אוריינטציה בינלאומית - ״מנהיגות חוצת גבולות״. הכשרת בני הנוער תהווה את עמוד התווך העתידי של החברה הישראלית ותביא לקידום יוזמות ופרויקטים ברמת ה- People to People ,חיזוק הקשרים בין המדינות ועידוד צמיחה חברתית בין בני

נוער - מנהיגי דור העתיד. לאור זאת, פיתח המרכז הישראלי למנהיגות צעירה בשיתוף עם טובי המוחות תכנית לימודים המשלבת תכנים בנושאי מנהיגות, דיפלומטיה, יזמות ומעורבות חברתית לקידום המצוינות האישית

והחברתית בקרב בני נוער וצעירים, המבוססת על ארבעה עמודי תווך: ידע, מיומנויות, ערכים ופרקטיקה.

דגשים חשובים

 • * ההשתתפות בתכנית כרוכה בתשלום.
 • * אפשרות ליציאת הקבוצה כמשלחת ייצוגית לחו"ל או השתתפות בפסגת נוער בארץ. עלות המשלחת לחו״ל/פסגת נוער בארץ מתומחרת בנפרד.

 

למי מיועדת התכנית

 • * תלמידים בכיתה ט שיודעים את השפה האנגלית ברמה גבוהה.
 • * שאיפה למצוינות ורצון להשפיע.
 • * יכולת למידה, חשיבה יצירתית ופתיחות.
 • * מובילים חברתיים הרואים בתכנית שליחות ואתגר.
 • * מחויבות ואחריות אישית.

תנאי קבלה

 • * ראיון אישי/קבוצתי המועבר ע״י צוות פדגוגי של המרכז הכולל שאלות בעברית ובאנגלית.
 • * שאלון מיון בעברית ובאנגלית.
 • * המלצת בית הספר.

היקף התכנית

כתה ט* - 25 מפגשים, שעתיים אקדמיות. סה"כ 50 שעות אקדמיות.

כיתה י - 25 מפגשים, שעתיים אקדמיות. סה"כ 50 שעות אקדמיות.

** קיים מנגנון סינון בין שנה א׳ לשנה ב׳ בו משתתפי התכנית יצטרכו לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • * היקף של 80% נוכחות בכל שנה.
 • * עמידה בדרישות התכנית.
 • * ביצוע כלל המשימות הנדרשות.
 • * חוות דעת מדריך ישיר ובית הספר.
 • * שליטה בשפה האנגלית.

מרכיבי התכנית

שלב א - פיתוח מנהיגות אישית וקבוצתית

• זהות אישית – פיתוח וטיפוח זהות אישית ומודעות עצמית.

• פיתוח זהות תרבותית ישראלית.

• מנהיגות צומחת – אישית וקבוצתית. על מנהיגות, ניהול ומה שבניהם.

• סגנונות ניהול ומנהיגות – סגנונות אישיים, סגנונות ניהול ומנהיגות שונים והשפעתם על מוטיבציית הצוות    

   להישגיות ולמצוינות.

• מנהיגות חברתית - ניהול שינויים חברתיים.

• ערכים – חזון וערכי ליבה.

• עבודת צוות ושיתוף פעולה – ערכים ומיומנויות לעבודת צוות, אחריות, מחויבות, תלות הדדית, תיאום, גאוות   

   יחידה.

• מיומנויות תקשורת – הקשבה, סגנונות תקשורת, תקשורת בין אישית.

• שפת גוף – רושם ראשוני, קשר עין, מסרים מעבר למילים.

• אומנות הופעה בפני ציבור – התמודדות עם הפחד, טכניקות מגוונות, התנסויות וקבלת משוב.

• לשחרר את הפחד – על התמודדות עם פחדים בכלל ועמידה מול קהל בפרט, שחרור אחיזה, הקבוצה והיחיד.

• ניהול קונפליקטים – הגדרת קונפליקטים חברתיים, לימודיים, אחריות ודרכים שונות לפתרון.

• קבלת החלטות – שלבים בקבלת החלטות מזיהויי הבעיה ועד עיצוב הפתרון.

• אומנות ניהול משא ומתן – טכניקות וטקטיקות.

• דיבייט – סוגי דיבייט, זריזות מחשבה, עבודה תחת לחץ ותחרויות דיבייט.

• שוויון ושונות – סטיגמות, דעות קדומות, קבלת השונה.

• השפעה סביבתית – השפעת הסביבה על הפרט ודרכי התמודדות.

• השפעתן החיובית והשלילית של המדיות החברתיות.

• פרויקט התנדבות – הובלת פרויקט התנדבותי ויישומו.

• אקטואליה חברתית מדינית – דיון בנושאים אקטואליים מעצבי חברה ותרבות המשפיעים עלינו כאזרחים.

• חשיבה ביקורתית ערכית.

• חשיבה יצירתית ופיתוח יזמות.

• פרזנטציה אפקטיבית.

• סיור בנושא מנהיגות או פעילות מנהיגותית חיצונית.

• פרויקט גמר – הכנת נאום/פאנל דיבייט בסיום חלק א׳ של התכנית והשתתפות בתחרות הנאום המשכנע/תחרות  

   דיבייט ארצית בסיום שלב א.

 

שלב ב - ארגז הכלים לדיפלומטיה מיטבית

• אבני דרך בבניית עם ומדינה – ערכים, שפה ותרבות.

• ישראל במזרח התיכון – הכר את שכניך, שינויים, תהליכיים, הזדמנויות.

• הקונפליקט הישראלי ערבי פלסטיני – מקורות הסכסוך, השתלשלות האירועים ופרקטיקה.

• "כך אנו נראים" – המאבק על תדמיתה של מדינת ישראל.

• ישראל בעולם – כיצד אנו נתפשים פוליטית, חברתית, כלכלית, דתית ועוד.

• להיות אזרח בכפר הגלובלי – גלובליזציה, מה מתרחש בעולם – אקטואליה עניינית.

• אומנות השימוש בתקשורת העכשווית הגלובלית.

• אומנות ההופעה בפני ציבור – דגש נרחב על שימוש בשפה האנגלית.

• אומנות ההופעה בפני תקשורת – כיצד להופיע מול מדיות התקשורת - רדיו, טלוויזיה, עיתונות, ראיונות אישיים      

  וקבוצתיים.

• דוברות ודיבייט – אומנות הדיבור – רטוריקה, תיאוריה והתנסות מעשית באנגלית.

• תקשורת דיגיטלית – שימוש אפקטיבי ברשתות החברתיות לקידום ההסברה ועיצוב תדמיתה של מדינת ישראל    

   בעולם.

• מאבק בתנועת החרם על ישראל – BDS

• מוסר וערכים.

• שואה ואנטישמיות.

• העם זה אנחנו – פסיפס אנושי בכור היתוך חברתי, ארץ ישראלי.

• העם היהודי בתפוצות וקשרי הגומלין עם מדינת ישראל.

• שפה כתרבות – מפגש רב תרבותי המחדד את הדומה והשונה הבא לידי ביטוי בשפה.

• תקשורת בין תרבותית – נימוסים והליכות.

• מעורבות קהילתית בתחומים בינלאומיים – חידוד אמות מידה אתיות וערכיות – כמניע למחויבות ואחריות.

• התנדבות – תרומה לקהילה כערך בשת"פ גורמים שונים.

• דיפלומטיה במיטבה – הובלת שינוי, התמודדות עם שינויים, התנהלות העולם הדיפלומטי.

• סדר היום הגלובאלי – להיות אזרח העולם )איכות סביבה, כלכלה, סיוע הומניטרי וכו'(.

• להיות שגריר – קשרי החוץ עם מדינות העולם.

• בני נוער מנהלים קשרי חוץ – Diplomacy Youth , פרויקטים ייחודיים בעלי אוריינטציה בינלאומית.

• שגרירים ברשת )מאבק באנטישמיות ובהסתה נגד ישראל(.

• הצגת ישראל היפה בעולם.

• הכנה ליציאת משלחת ייצוגית לחו"ל/פסגת נוער בארץ.

 

סדנאות ומפגשים נוספים עם מומחי תוכן

 • סדנה העוסקת באבחון אישיות על פי תווי פנים, פיענוח רגשות ושפת גוף מפי מומחה בעל ניסיון עם גופים עסקיים וביטחוניים בארץ ובעולם".
 • סדנה העוסקת בחקר עולם ״הפייק ניוז״ כאמצעי לוחמת מידע מפי מומחה בתחום. המשתתפים ילמדו כיצד לזהות, ליצור ולהתגונן מפני תופעת הפייק ניוז בצורה האפקטיבית ביותר.
 • סדנה העוסקת ברכישת ידע ומיומנויות מעולמות התקשורת, נימוסים ונוהג בינלאומי, תרבות ופרוטוקול האירוח, מיתוג וקידום תדמית אישית מפי מומחית בתחום.
 • ״קרמבו בחליפה״ - סימולציה חווייתית של התנהלות במפגש פורמלי על פי כללי הנימוס, האכילה, הלבוש וכמובן הנטוורקינג.
 • ״לקרוא בשעון״ – סדנה המציגה שיטה מקורית הרואה קשר והתאמה בין אישיותו של אדם לבין השעון אותו הוא עונד. המשתתפים ירכשו כלים מעשיים בנושאי תקשורת בינאישית, רושם ראשוני, תכונות אופי, התאמות בין אנשים ועוד.
 • הרצאת אורח מפי מומחה לי חסים בינלאומיים, חקר ולימודי המזרח התיכון.

מכתב פתיחת שנה  - שלב א'

מכתב פתיחת שנה  - שלב ב'

 

אתר "שגרירים צעירים - מנהיגות חוצת גבולות"