תיכון אהל שם | מסלול מחוננים
מסלול כיתת מחוננים
"חנוך לנער על פי דרכו"
                                       (משלי)

 

 

אודות

כיתות המחוננים הן כיתות ייעודיות, והן חלק בלתי נפרד מן ההוויה של בית הספר. אנו משקיעים מחשבה רבה בטיפוחם של תלמידים אלו מתוך מודעות לגודל הזכות והחובה שנפלו בחלקנו בתהליך החינוכי של המחוננים. במשך השנים הכשרנו עבורם סגל נרחב של מורים מקצועיים בתחומי ההוראה השונים. למורים אלו ערך מוסף של השכלה וניסיון רב בטיפוח אינדיבידואלי וקבוצתי למצוינות. בתהליכי ההוראה אנו מקדמים תכניות יוקרתיות שתפורטנה בהמשך מסמך זה.

 

אנו ערים תמיד לעובדה שהתלמיד המחונן הוא בראש ובראשונה אדם, שיש לקדמו בהיבט ההומני והאנושי, בד בבד עם טיפוח הקוגניציה והיצירתיות. חשוב לנו שהתלמיד המחונן יחונך למודעות לחובתו לתרומה לחברה מכישוריו הייחודיים. תלמידים אלו נהנים מהשקעה ייחודית מטעם משרד החינוך (האגף למחוננים ומצטיינים) וזוכים למאמץ מיוחד מטעם צוות המורים בבית הספר. השקעה זו שכרה בצִדה, והיא ניכרת במבחן התוצאה: לתלמידים המחוננים בבית ספרנו הישגים לימודיים גבוהים, והם שותפים בפעילות חברתית ענפה ואף מתגייסים ליחידות העילית של הצבא.

 

מי מתאים ללמוד במסלול?

 • לימודים בכיתת מחוננים במהלך בית הספרהיסודי

       או

 • תוצאות מבחן איתור של מכון קרני
 • ממוצע ציונים גבוה
 • התנהגות נאותה
 • המלצת יועצת בית הספר היסודי
 • ראיון אישי עם רכז מסלול המחוננים ויועצת המסלול
 • מקום פנוי

עקרונות מנחים

 • אינטליגנציה ומחוננות הן מהויות הניתנות לטיפוח – ניתן להשפיע על המשתנים הקוגניטיביים והסביבתייםוניתן לטפח את הרכיבים האישיותיים והחברתיים של התלמידים.
 • בית הספר מחויב לסייע לפיתוחם האישי, הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי והערכי של התלמידים, ובכללם גם של בעלי היכולות הגבוהות במיוחד.
 • הסביבה הלימודית – יצירת סביבה לימודית ייחודית, המזמנת הזדמנויות למידה המותאמות לכישורים ולמאפיינים של התלמידים המחוננים.
 • חתירה למצוינות ומיצוינות.
 • מעטפת חברתית רגשית – יצירת סביבה המעצימה תחושת ערך, רגישות לזולת ושיתוף.
 • יצירת מנגנוני הערכה ייחודיים.
 • טיפוח מעורבות קהילתית – השאיפה היא להגדיל את מעורבותם של התלמידים המחוננים בקהילת בית הספר ובקהילות נוספות ואת הקשר ההדדי בין כיתות המחוננים לבין מוסדות התרבות והאקדמיה.
 • פיתוח והתמקצעות של הצוות המקצועי במסגרת קהילת מורים יוזמת ולומדת.

 

עקרונות מנחים בתכנית הלימודים

לבית הספר מקום מרכזי בקידום התלמיד המחונן כפרט (העצמת היחיד). חזון המחוננים מתבסס על העיקרון "חנוך לנער על פי דרכו" – אנו רואים חשיבות עליונה בפיתוח אינטליגנציות מרובות באמצעות דרכי הוראה מגוונות, בחירת מורים המתמחים בסגנונות למידה שונים, בניית תכניות מותאמות אישית, תכניות הוראה בין-תחומיות ורב-תחומיות, תהליכי לימוד המבוססים על הוראה אינטר-אקטיבית ואינטר-דיסציפלינרית, שימוש במולטימדיה ובאינטרנט, שיתוף מומחים חיצוניים, יצירת פרויקטים יישומיים שהתלמידים שותפים בפיתוחם, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, ובעיקר דינמיות ויצירת תכניות וחבילות העשרה המשתנות כל הזמן כדי ליצור מקסימום הזדמנויות להתפתחות אישית ולהפריה הדדית.

 

היחס האינדיבידואלי בגישה ההוליסטית בא לידי ביטוי בשלושה תחומים עיקריים:

חינוך חברתי וטיפוח מעורבות חברתית ומנהיגות

בתפיסה החינוכית שלנו אנו שואפים שבצד טיפוח מצוינות לימודית ישתלבו המחוננים בחברה ויתרמו לכלל. אנו מקדישים תשומת לב לחינוך חברתי-ערכי, למעורבות בפעילות חברתית בבית הספר ולתרומה לקהילה. לפיכך ההשתייכות לכיתת מחוננים היא לא רק זכות, אלא גם מחייבת.

היבט הנתינה – הדגשת הנתינה, עזרה לזולת תרומה לקהילה.

היבט השילוב – מעורבות בפרויקטים בבית הספר ובקהילה.

היבטים אלו מיושמים בפעילויות השונות בשכבת הגיל, בפעילויות המחוננים כמש"צים, במעורבות במועצת תלמידים, בארגון והשתתפות בטקסים, בפעילויות בטיולים, במסע לפולין, בחילופי נוער לגרמניה ועוד.

נוסף על כך התלמידים מובילים פרויקטים חברתיים לטובת הקהילה. בפעילויות אלו אנו שוקדים על פיתוח מעורבות חברתית, טיפוח מנהיגות ועבודת צוות של התלמידים המחוננים.

 

תחום לימודי-קוגניטיבי

ה"אני המאמין"  בתחום הקוגניטיבי הוא גישה אינדיבידואלית לתלמיד המחונן, המביאה בחשבון את נטיותיו האישיות ואת כישוריו הייחודיים כדי להרכיב לו מערכת שעות אישית למיצוי מרבי של יכולותיו. תכנית אישית IEP (Individualized Education Plan)  נבנית לפי מיפוי יכולות, הערכת צרכים והתאמת תכנית אישית. צוות המורים מצפה מן התלמידים המחוננים להגיע להישגים גבוהים ולהצטיינות בלימודים בד בבד עם חינוך לערכים – להיות בוגרים מוסריים וערכיים.

 

התלמידים לומדים במסלול של תעודת בגרות מורחבת במדעים, הכולל לפחות שני מקצועות מדעיים נוסף על מתמטיקה. התלמידים המחוננים לא רק זוכים להצלחה של מאה אחוז בבגרות, אלא גם מקבלים תעודות הצטיינות ברמה ארצית ממשרד החינוך על הישגיהם הגבוהים. נוסף לכול, חלקם זוכים לתעודת הצטיינות על לימודי אקדמיה בתיכון.

 

היחס האינדיבידואלי לכל תלמיד מחונן בא לידי ביטוי בשלושה ערוצים מרכזיים: האצה, העשרה והעמקה, והוא מוּשג בעזרת תכניות ייחודיות שבהן ניתנת לתלמידים אפשרות בחירה.

שיטת הוראת המחוננים עובדת על פי הכלל: "מהר יותר (האצה), חזק יותר (העמקה) ומיוחד יותר" (הוראה מותאמת למחוננים, בין-תחומית, אינטראקטיביות, מולטימדיה, עבודות חקר, עבודות יצירתיות וכו').

 

מסלול האצה – חלק מן התלמידים ניגשים לבחינות הבגרות בכיתה י ובכיתה יא.

מסלול העשרה – לימודי גרעין ולימודי העשרה.

מסלול העמקה ותכניות ייחודיות – פיתוח מיומנויות חשיבה וחקר ברמה אקדמית.

אקדמיזציה – במקביל ללימודיהם בתיכון התלמידים המחוננים לומדים בקורסים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה, באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר-אילן. 

ערך מוסף – רמה גבוהה, אתגר, עניין, פיתוח חשיבה יצירתית, רכישת כלים אקדמיים.

 

 

לימודי המחוננים מתחלקים ללימודי גרעין וללימודי העשרה.

מסלול ההעשרה:

כאמור, ההעשרה מתחלקת לשני תחומים:

 • העשרה ברמת לימודי הגרעין
 • העשרה חוץ בית ספרית

 

לימודי הגרעין

בתיכון יש בחינות בגרות ותכניות לימודים מוכתבות, אולם שיטות ההוראה, רמת העומק, ההאצה, התכניות הייחודיות, הפעילויות, רמת הדיונים, ההרצאות שתלמידים מכינים בעצמם, החקר האישי והקבוצתי, עבודת הצוות, למידת העמיתים, ההוראה הבין-תחומית, משחקי הסימולציה ועוד – כל אלו מובילים ללימוד אחר, המותאם לתלמידים מחוננים.

בכל מקצוע המורים אינם מלמדים בהוראה שגרתית, אלא באסטרטגיות של למידה משמעותית ולמידת חקר והוראה בין-תחומית, המשלבת גם אמנות, ספרות וקולנוע בלימודי תנ"ך, ספרות, כימיה, פיזיקה וביולוגיה. כל מורה מלמד בתחום הדעת הרבה מעבר לבחינת הבגרות הרגילה. למשל, באנגלית הוחלט שהתלמידים ילמדו שתי יחידות בתרגום נוסף על חמש יחידות הלימוד הרגילות; בהיסטוריה לומדים בשיטת החקר: התלמידים משתתפים בסדנת חקר במשך שנתיים באוניברסיטת תל אביב ולומדים לכתוב עבודה מדעית ברמה אקדמית. תלמידינו זכו  בפרסים על עבודות החקר ממכוני מחקר יוקרתיים, כגון מרכז זלמן שז"ר לחקר ההיסטוריה, מכון "משואה" בתל יצחק, מכון בין-לאומי לחקר השואה, מכון עדות לשואה בציונות הדתית.

 

הערך המוסף של הלומד במסלול המחוננים לעומת למידה רגילה נראה לעין בבירור: למידה משמעותית ופדגוגיה מוטת עתיד: התלמיד הוא חוקר עצמאי, ואילו המורה הוא מנטור. בעידן האינטרנט ומאגרי מידע, תפקיד המורה השתנה – הוא אינו סַפק ידע, אלא מנחה.

 

תכניות העשרה חוץ בית ספריות

התכניות מתקיימות במכוני מחקר אקדמיים, כגון אוניברסיטאות, מכון וייצמן, הטכניון, מוזיאונים לאמנויות ומדע וכו', ובנויות במנעד רחב – ממדעים ועד אמנויות (תכנית אלפא, אידיאה, אודיסיאה, ננו-טכנולוגיה, אקדמיה בתיכון ועוד) – כדי לחשוף את המחוננים לנושאים העומדים בחזית המחקר. כמו כן, בית הספר מעודד את התלמידים המחוננים להשתתף באולימפיאדות במגוון תחומים: מתמטיקה, כימיאדה, תחרויות בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב (פרס דן דוד), חידון התנ"ך ועוד.

 

במרכז החינוך והעשייה עומד קודם כול התלמיד המחונן כפרט: אנו "תופרים" לכל תלמיד "חליפת לימודים" ותכנית העשרה. מאמץ הצוות החינוכי מאפשר לכל לומד מחונן לפתח כישורים ונטיות אישיות בסביבה מפרה, במפגש עם מוחות פוריים נוספים, עם הדרכה ועידוד ליצירה בעזרת צוות מורים מקצועיים ועל ידי מומחים אקדמיים מבחוץ, ותהליך זה מאפשר לו למצות את הפוטנציאל האישי.


 מצגת חשיפה - מסלול מחוננים (מומלץ להוריד תחילה למחשב ולצפות משם)


סרטון מסלול מחוננים ב"אהל-שם"

 


 

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות ל:

ענת ארנון, סגנית המנהל לתכניות חדשנות ומצוינות פדגוגית

anat-a@ohel-shem.com

אלון חיימוביץ, רכז מסלול מחוננים:

allon-c@ohel-shem.com