תיכון אהל שם | בחירת מקום ההתנסות

"כאשר הערכים שלך ברורים לך,

קבלת החלטות הופכת קלה יותר."

(רוי א. דיסני)

ההתנסות המעשית האישית מאפשרת לכם לבחור את תחום הפעילות ואת טיב הפעילות מתוך
יצע קיים בהלימה לצרכיכם, נטיותיכם ולכישוריכם האישיים. לצורך בחירת מקום ההתנסות
התבוננו סביבכם ואתרו מקום שבו תרצו להשפיע ולהיות משמעותיים.

לתהליך ההשמה מספר שלבים:

  • הצגת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"
  • מעבר נציגי מקומות ההתנסות בכיתות
  • יום מוקד
  • שיעורי חינוך בכיתות
  • סיכום ובחירת מקום התנסות באפליקציית Tribu

 

על ספח הבחירה נדרשות חתימתכם וכן חתימת הורים המאשרים התנסות זו.

לא ניתן להתחיל את הפעילות ללא הספח.

טופס אישור הורים להשתתפות בתכנית – שכבה י"ב -תשפ"ב

טופס אישור הורים להשתתפות בתכנית – שכבה י"א - תשפ"ב
טופס אישור הורים להשתתפות בתכנית – שכבה י' - תשפ"ב


תהליך השיבוץ והמיון יארך מספר ימים ובסיומם יפורסמו מקומות השיבוץ.
לאחר מכן יש ליצור  קשר עם אנשי הקשר לפי המידע המפורסמים באתר, ולהתחיל בהתנסות.