תיכון אהל שם | מבנה התכנית | מעורבות חברתית

מבנה התכנית

"כדי לממש את עצמו חייב אדם להיות לבדו,
אך בעת ובעונה אחת להיות עמית בקהילה."
(הרב סולובייצ'יק)

התכנית הינה תכנית תלת-שנתית וכוללת שלשה מרכיבים: למידה עיונית, התנסות
מעשית - אישית וקבוצתית בקהילה ותהליכי רפלקציה מובנים של עיבוד ההתנסות.

בכיתה י', המעורבות מתמקדת במעגל השייכות השני – במרחב הקהילתי: פעילות
בבית הספר, בקהילה, בשכונה, ביישוב ובארגונים השייכים למגזר הציבורי והשלישי.

בכיתות י"א-י"ב, המעורבות מתמקדת במעגל השייכות השלישי – המרחב האזרחי:
פעילות הקשורה לרשויות המוניציפליות, לארגונים ארציים ולמוסדות השלטון ברמה הארצית.

 

הממד המעשי כולל שני סוגי התנסויות:

התנסות אישית – התנסות במעורבות חברתית, על-פי בחירתכם, בליווי הרכז ובשיח משותף.

התנסות קבוצתית ("פרויקט") – התנסות ביזמות חברתית שבה התלמידים מגלים מעורבות,
מזהים צרכים חברתיים בקהילה ובחברה ונותנים להם מענה יצירתי וחיובי תוך גיבוש ועבודת צוות.

 

כיתה

שעות התנסות קבוצתית בשנה

שעות התנסות אישית בשנה

 

 

מסלול רגיל

מסלול מצוינות

י'

לפחות  9 שעות

60

_____

י"א

לפחות 21 שעות

30

60 שעות

י"ב

לפחות  26 שעות

______

60 שעות