תיכון אהל שם | רישום למסלולי מצוינות

מסלולי המצוינות של תיכון "אהל-שם" – רישום ומבחני התאמה


מסלול כיתה מדעית-נחשון

"כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה. זה אומר: אני יורד תחילה לים וזה אומר: אני יורד תחילה לים...
מתוך שהיו עומדין ונוטלין עצה אלו באלו קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה
"

(תלמוד בבלי)

במהלך הדורות הפך נחשון לסמל המייצג ראשוניות והעזה. על-שם נחשון נטבע המושג "קפיצה נחשונית",
כתיאור לקפיצה נועזת, "מבצע נחשון" לפריצת הדרך לירושלים הנצורה במלחמת העצמאות ועוד.

 

מסלול הלימודים בכיתה מדעית-נחשון הוא מסלול ארבע שנתי.  התכנית נולדה מתוך התפיסה כי על-מנת לשרוד, להתפתח ולהתקדם כפרטים, כחברה, וכמדינה, עלינו לפתח ולטפח תשתית אנושית מובילה שתהווה פוטנציאל לעתודה מובילה לישראל. התפיסה החינוכית מבוססת על למידה ופיתוח אקטיביים עצמיים של התלמידים בהובלת מחנך-מנהיג, לפיתוח מקביל ומאוזן של שלושה בסיסי כוח: השכלתי, אישיותי וערכי, היוצרים יחד שלם הגדול מסכום חלקיו. כיתה "מדעית-נחשון" מיועדת לתלמידים מצטיינים וסקרנים, שרואים את עצמם מובילים שינויים בחברה ישראלית, וזאת בנוסף לתעודת בגרות מדעית טכנולוגית. יחד עם לימודים מוגברים במקצועות המדעים המדויקים ומדעי המחשב, המסלול עוסק בהקניית מיומנויות רבות כמו עבודה בקבוצה, חשיבה מדעית וביקורתית, עמידה מול קהל, תוך דגש על ערכים ומוסריות. המסלול הוקם על ידי תוכנית "תלפיות" שראו בנוער עם אוריינטציה מדעית פוטנציאל רב להפוך למנהיגי העתיד. הבוגרים של כיתה "מדעית-נחשון" ממשיכים את דרכם ביחידות מובחרות במודיעין, בתלפיות, בפסגות, עתודה ועוד.

 

מסלול עתודה מדעית -טכנולוגית (עמ"ט)


בית ספרנו הוא אחד מבתי הספר הראשונים בארץ המפעילים מזה מספר שנים את תכנית "עתודה מדעית – טכנולוגית" (עמ"ט),
תכנית הדגל של מנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך. 

 

מטרת התוכנית ומטרתנו הן לסייע לתלמידות ותלמידים לסיים את לימודיהם בבית הספר עם תעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית, שתפתח בפניהם אפשרויות רבות בצה"ל, באקדמיה וכאזרחים בוגרים. התוכנית תורמת לפיתוח יכולות חשיבה מתקדמות לצד יכולת להתמודדות עם אתגרים, תוך השתלבות במסלול מצוינות בית ספרי. 
תלמידות ותלמידים המתקבלים למסלול עמ"ט בכיתה ט' משובצים לכיתות אם "רגילות" אולם זוכים לקבל 6 שעות ריאליות-מדעיות נוספות במערכת הלימודים, לצד פעילויות העשרה נוספות.

תהליכי קבלה למסלולי המצויינות

מבחני ההתאמה למסלולים צפויים להתקיים בתיכון "אהל-שם" ביום א׳ 9.5.2022. הודעה מדויקת
לגבי המועד והמיקום תשלח במייל לכל התלמידים והתלמידות שירשמו בטופס המצורף ויעמדו
ברף הנדרש, כשבוע לפני מועד המבחנים.
בנוסף למבחני המיון ב-9.5.2022 - במסלול מדעית-נחשון תתקיים סדנת דינמיקה קבוצתית.  
כל תלמיד שיעבור את מבחני המיון הראשוניים יקבל זימון לראיון אישי במהלך חודשים מאי-יוני 2022.

 

לחצו כאן למעבר לטופס הרישום


מבחני ההתאמה הינם שלב ראשון בתהליך הקבלה לתוכניות ומותנה כמובן ברישום וקבלה לתיכון "אהל-שם" ובשיקולי הצוות החינוכי. 


מבנה של מבחני המיון למסלול מדעית-נחשון
המבחן יכלול 3 חלקים:
•    חשיבה מתמטית: יינתנו משימות מתמטיות המבוססות על יכולת חשיבה ויצירתיות.

      שאלות לדוגמא למסלולי נחשון ועמט

      פתרונות התרגילים לדוגמא במתמטיקה


•    אנגלית: יינתן קטע קריאה קצר בנושא מדעי ואחריו שאלות של הבנת הנקרא וקטע כתיבה קצר.

     מבחן התאמה לנחשון ועמט - אנגלית


•    כתיבת עמדה: כל מועמד.ת יתבקשו לכתוב את עמדתם בשתי נושאים. נושא אחד – עליו התכוננו מראש ונושא אחר שיקבלו בבחינה.

סדנת דינמיקה קבוצתית:
סדנת דינמיקה קבוצתית תתקיים במועד שיישלח למועמדים.ות שיירשמו בטופס הרישום לעיל.
במהלך הסדנה המועמדים.ות יחולקו לקבוצות, יקבלו נושא שדורש עבודת צוות ותקשורת בין אישית ובסוף הפעילות יציגו את התוצר הדרוש.

כיצד להתכונן?
להכין עמדה באחד מהנושאים הבאים:
    ניסויים קליניים בבעלי חיים
    מחאה בה השתתפת או אליה התחברת במהלך שנה אחרונה.

לא נדרשת הכנה מוקדמת לחלק של החשיבה המתמטית. המשימות שיינתנו אינן מבחני מתמטיקה רגילים אלא משימות שבודקות יכולות חשיבה, יצירתיות ולוגיקה. 

מבנה של מבחני המיון למסלול עתודה מדעית-טכנולוגית
המבחן יכלול 2 חלקים:
•    חשיבה מתמטית: יינתנו משימות מתמטיות המבוססות על יכולת חשיבה ויצירתיות.
•    אנגלית: יינתן קטע קריאה קצר בנושא מדעי ואחריו שאלות של הבנת הנקרא וקטע כתיבה קצר.

לא נדרשת הכנה מוקדמת לחלק של החשיבה המתמטית או לקטע "האנסין". המשימות שיינתנו אינן מבחני מתמטיקה רגילים אלא משימות שבודקות יכולות חשיבה, יצירתיות ולוגיקה.