תיכון אהל שם | הערכת תלמידים והצטיינות חברתית | מעורבות חברתית

הערכת תלמידים והצטיינות חברתית

"אדם עושה את שליחותו. אין אדם יוצא ידי שליחותו במחשבות נאות בלבד כי אם במעשים
נאים. לא בכוונות טובות כי אם במעשים טובים. ולא פעם ביובל אלא פעם אחר פעם, כל ימי
היותו אדם עושה את שליחותו כאשר היא נעשית עלילת חייו."
(אסא כשר)

 

 

בתעודה יופיע מקצוע: "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"

הערכת התלמיד תיעשה באמצע השנה ובסיומה, ותירשם בתעודה על בסיס הנתונים שיתקבלו:

א. ממקום ההתנסות - אישור על היקף הנוכחות וחוות דעת על איכות הביצוע.

טופס הערכת התלמיד על-ידי איש הקשר במקום ההתנסות

 

ב. מהתלמיד - שאלון הערכה עצמית על השתתפותו במיזם וסיכום רפלקטיבי על אודות ההתנסות

    (בהיקף של כ-2 עמודים). 

טופס הערכה עצמית של התלמיד בפרויקט

 

ג. מהמחנך - הערכה המבוססת על הערכת הסיכום הרפלקטיבי של התלמיד וחוות דעת של החונך.
תנאי הסף: הגשת עבודת סיכום רפלקטיבית למחנך, בהיקף של 2 עמודים לפחות. מי שמיועד
להצטיינות יתרה, על עבודתו להיות בהיקף של 5 עמודים לפחות (העבודה יכולה להיות מוגשת בכל
מדיה אפשרית). הערכת סיכום ההתנסות והערכת תפקוד התלמיד בהתנסות האישית והקבוצתית
תבוצע על ידי המחנך. הערכת התלמיד תתבסס על השיח הרפלקטיבי המתקיים כל השנה, על
הסיכום הרפלקטיבי של התלמידים ועל היבטים נוספים המופיעים במחוון של איש הקשר ובמחוון 
של הערכת התלמיד.

 

 טופס הערכת התלמיד על-ידי המחנך

 

מחצית א 
פעיל / לא פעיל
שכבה י  - לא השתייך למקום התנסות בטריביו ו/או לא דיווח על 20 שעות לפחות במסגרת התנסות בתכנית.
שכבה יא – לא השתייך למקום התנסות בטריביו ו/או לא דיווח על 15 שעות לפחות במסגרת התנסות בתכנית. 

 

מחצית ב
שכבה י
1 - לא סיים – פחות מ-60 שעות התנסות אישית ופחות מ-9 שעות פרויקט.
(להוסיף הערה מס 224)
2 - סיים – 60 שעות התנסות אישית ו-9 שעות פרויקט.
3 - סיים בהצלחה – מעל 60 שעות התנסות אישית ומעל 9 שעות פרויקט (להוסיף הערה חיובית).
פטור- לשנה הנוכחית (יש לוודא פרוטוקול ועדת חריגים בתיק תלמיד)

 

שכבה יא
1 - לא סיים - פחות מ-30 שעות התנסות אישית ופחות מ-21 שעות פרויקט.
(להוסיף הערה מס 224)
2 – סיים -  30 שעות התנסות אישית ו-21 שעות פרויקט.
3 - סיים בהצלחה – מעל 30 שעות התנסות אישית ו-21 שעות פרויקט. (להוסיף הערה 203)
4 - נמצא במסלול הצטיינות - מעל 60 שעות התנסות אישית ומעל 21 שעות פרויקט. 
 (להוסיף הערה 202)
פטור- לשנה הנוכחית (יש לוודא פרוטוקול ועדת חריגים בתיק תלמיד)

 

שכבה יב- בהלימה לקוד הערכה בשאלון הבגרות סמל שאלון  086-083 המקצוע "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"
1- לא סיים – פחות מ-26 שעות פרויקט. (להוסיף הערה 224)
2- סיים – 26 שעות פרויקט.
3- סיים בהצלחה – מעל 26 שעות פרויקט.
4- סיים בהצטיינות - מעל 60 שעות התנסות אישית ומעל 26 שעות פרויקט. 
    (להוסיף הערה 202)
5- פטור (יש לוודא שקיים פרוטוקול ועדת חריגים בתיק תלמיד)

 

בכל שנה יש לסיים בציון חיובי (השלמת כלל המטלות לאותה שנה).

סיום י"ב עם ציון חיובי הוא תנאי לתעודת בגרות. אי השלמת תכנית זו מהווה חוסם בגרות.

 

תעודת הצטיינות - בגרות חברתית

תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות אם יעמדו בכל הדרישות הבאות:

  1. ציון סופי מצויין מכל המעריכים בכיתות י'-י"ב.
  2. השלימו מעל 180 שעות התנסות אישית.
  3. הגישו בכיתה י"ב עבודה רפלקטיבית על התהליך.

 עבודה רפלקטיבית למצטייני י"ב

 


תעודת מצטיין מנכ"ל משרד החינוך

תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות ממשרד החינוך אם יעמדו בכל הדרישות הבאות:

  1. הצטיינו בתכנית ל"התפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית".
  2. למדו ונבחנו באנגלית ברמה של חמש יחידות לימוד.
  3. למדו ונבחנו במתמטיקה ברמה של ארבע יחידות לימוד לפחות.
  4. ממוצע ציוניהם בתעודת הבגרות הוא 90 ומעלה.

 

מהי תעודת בגרות חברתית?
בגרות חברתית היא תעודה הניתנת לבוגרי כיתה י"ב המתנדבים ועוזרים בקהילה מכיתה
י' עד י"ב ברציפות. על מנת לקבל את התעודה על התלמידים להתנדב במהלך התיכון מעל
ל-180 שעות, לעבור הכשרה של 90 שעות ולבצע כתיבת עבודת סיכום בנושא ההתנדבות.

קביעת השיבוץ
צה"ל נעזר בתהליך קביעת שיבוצך בהתמחויות שעברת ולכן, הבגרות החברתית היא בעלת
ערך במכלול שיקולי השיבוץ. בנוסף, ניסיון בהדרכה תורם לסיכוי להשתבץ בתפקידי הדרכה.
 
ניתן להתנדב במגוון רחב של מסגרות בתחומי החינוך, ההדרכה, החונכות, מנהיגות הנוער,
החירום וההצלה, היוזמות החברתיות, איכות הסביבה, טיפול בבעלי חיים, סיוע בתחומי
אומנויות הבמה, סיוע לאזרחים ותיקים, בעלי צרכים מיוחדים ומשפחות מעוטות יכולת ועוד.

 

"אתה לא יכול לטפס על סולם ההצלחה עם ידיים בכיסים"
 (ארנולד שוורצנגר)

 

 

 

 

     פילוסוף ספרדי בשם קרלוס אמר:

     "ערכים לבני-אדם הם כמו שורשים לעצים. ללא שורשים עצים נופלים ברוחות סער עזות.
     ללא ערכים, בני-אדם נופלים כשמכים בהם משברי היקום".