תיכון אהל שם | פעילות חברתית לפי שכבה

תכנית חברתית שכבת ט'

התכנית החברתית - ייעוצית מבקשת להביא אל הילדים פן אחר בתוך החיים המתנהלים בבית-הספר. הרעיון העומד בבסיסה הוא כי עולם הלימודים הוא רק חלק מעולמו של המתבגר, רק נדבך אחד בחייו. התכנית עוסקת במשימת חייו העיקרית של הילד, והיא התבגרותו במרחב החברתי, המשפחתי והאישי.

פרטים נוספים

תכנית חברתית שכבת י'

בשנה הראשונה בנינו את האמון ההדדי וצעדנו עם תלמידינו בדרך ההסתגלות במעבר לתיכון. למדנו באמצעות הדיאלוג הרגשי להכיר את התלמידים, את עולמם, תחושותיהם ורגשותיהם. יחד פסענו עמם בשבילים, זה הפונה לכיוון הלימודי וזה הפונה לכיוון חברתי-משפחתי-אישי. השנה אנו מבקשים לעלות מדרגה, ברצוננו להעמיק את ההיכרות דרך השיחות האישיות המתקיימות לאורף השנה, להיות שותפים להעצמה אישית של תלמידנו. פיתוח המודעות העצמית לכוחות מקדמים והבולמים, אחריות אישית, בניית חלום, שיח על ערכים, יציאה מעצמי וראיית הזולת.

פרטים נוספים

תכנית חברתית שכבת יא'

שנה חדשה... התפאורה ידועה, האנשים מוכרים לנו מפעם ואנו כולנו למודי התחלות, מנוסי פתיחות של פנים חדשות, מוכנים לקראתן, מסרבים להן או מצפים. כמעט כמו התלמידים שלקראתם אנו מתכוננים, לעיתים מתכווננים. גם להם, צעירים, מתבגרים, צבעוניים או קודרים, מצפים או חוששים, אין זו הפעם הראשונה של תחילת שנה, או יתר דיוק זו הפעם האחת-עשרה שהם עושים זאת בבית הספר. עברנו כבר את מחצית הדרך וכולנו נכונים ומתרגשים לקראת המחצית השנייה. השנה מלווה בתכנים חברתיים, ערכיים ורגשיים, תוך עמידה במשימה הלימודית ששיאה בחינות הב

פרטים נוספים

תכנית חברתית שכבת יב'

בשנה זו תלמידינו מסיימים ללמוד 4 שנים בתיכון. רגע לפני שתלמידינו עוזבים ועוברים למסגרת צבאית, נעסוק בנושאים משמעותיים לחייהם בעתיד, כמו דמוקרטיה, זכויות אדם, קבוצות מיעוט ,שואה ותקומה, אזרחות טובה, תרומה לקהילה ולחברה ועוד.

פרטים נוספים