תיכון אהל שם | לשון

לשון

אודות

הוראת עברית (הבנה, הבעה ולשון) שמה לה למטרה לשפר את הכשירות הלשונית של התלמידים בקריאה, בכתיבה, בהאזנה ובדיבור ולשכלל אותה.

כישורי ההבנה וההבעה המטופחים במסגרת לימודי עברית משמשים את הלומד בכל מקצועות הלימוד. הוא הדין בכל הנוגע לכתיבת עבודות, לחלופות בהערכה, לניסוח דברים בכתב ובעל פה בסיטואציות שונות בחיי היומיום וכיוצא בזה. 

בתוך כך המורים לעברית רואים עצמם שומרי הסף של העברית התקינה והתקנית במרחב הבית־ספרי, ומבקשים להנחיל לתלמידיהם את אהבתם לשפה על עושרה, יופייה ומכמניה.

ב"אהל-שם" צוות ותיק ומקצועי, למידה באמצעים טכנו-פדגוגיים מתקדמים (הילקוט הדיגיטלי של מט"ח)

קורסים ותגבורים עד להצלחה בבחינת הבגרות.

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים בנויה במבנה מעגלי ומדגישה את חשיבות פיתוחה של האוריינות על כל תחומיה: הבנת הנקרא והפקת מידע מטקסט כתוב, כתיבה בסוגות שונות ולצרכים שונים, ניתוח דקדוקי והיכרות מעמיקה עם אבני הבניין של השפה, העשרת אוצר המילים מתקופותיה השונות של הלשון העברית.

כיתות ט

  • הבנת הנקרא וכתיבה מצומצמת בסוגות שונות (השוואה, טיעון, סיכום)
  • יסודות התחביר
  • העשרת אוצר המילים (ניבים מן המקורות)

כיתות י (30% הערכה פנימית)

  • הבנת הנקרא וכתיבת טיעון
  • תחביר: מבנה המשפט בעברית וחלקיו העיקריים
  • העשרת אוצר המילים (צירופים מן המקורות)

כיתות יא (70% הערכה חיצונית)

  • הבנת הנקרא וכתיבה ממזגת
  • תורת הצורות: פועל ושם העצם
  • שם המספר
  • העשרת אוצר המילים (מילים מן המקורות)

בחינות בגרות ומשימות

"רגע של עברית" ברשת ב'

"באופן מילולי" - ד"ר אבשלום קור

על אליעזר בן-יהודה

אתר האקדמיה ללשון עברית

מילה עברית אהובה

מטבעות לשון