תיכון אהל שם | ספרי לימוד לתשפ''ד והצטרפות לתוכנית השאלת ספרי לימוד דיגיטליים

הורים ותלמידים יקרים,

מצ"ב חוזר בנוגע להצטרפות להשאלת ספרי לימוד דיגיטליים.

שימו לב שהפרויקט חובה עבור שכבות ט' וי'.
הפרויקט מומלץ גם להצטרפות לשכבות י"א י"ב.

קישור לרישום באתר classoss

רשימות ספרים לשנת תשפ"ד:

שכבת ט' - אין לרכוש את הספרים!

שכבת י' - אין לרכוש את הספרים!

שכבת י"א - רק מי שלא מצטרף לתוכנית ההשאלה צריך לרכוש.

שכבת י"ב - רק מי שלא מצטרף לתוכנית ההשאלה צריך לרכוש.

 

בברכה,
צוות בית הספר