תיכון אהל שם | תכנית חברתית שכבת ט'

 

התכנית

 • פתיחת שנה 
 • פתיחת שנה באשכול 
 • קישוט – עיצוב סביבת הלמידה בכיתה
 • 25/10 קווים לדמותו של יצחק רבין
 • הכנה לטיול שנתי
 • טיול שנתי 
 • הנער בכתונת הפסים – סרט באשכול
 • בית ווהלין
 • יום ספורט/ בריאות
 • גלעד האן 
 • המעורר - יום הרצל וחלונות לחברה הישראלית
 • המעורר – סדנאות על מיניות
 • יום מוקד 

 

גנט פעילות חברתית