תיכון אהל שם | ספרות

"יש אומרים שתכליתו של כל סיפור היא לתת סדר במציאות.

לא רק סדר של זמנים, אלא גם מעלות של חשיבות.

ויש אומרים שכל סיפור בא לעולם רק כדי לענות על שאלות."

מאיר שלו

מתוך הספר "כימים אחדים" , מפי הדמות 'זיידה' }