תיכון אהל שם | מדעי המחשב

 

 

 

 

 

 

כתבה שהתפרסמה בכלכליסט 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3681264,00.html