תיכון אהל שם | אודות | עבודות גמר

אודות

"כל האמיתות הן קלות להבנה ברגע שגולו,
רק צריך לגלות אותן."
(גלילאו גליליי)

מהי עבודת גמר?

עבודת גמר היא עבודה מדעית המזכה את הכותב בחמש יחידות לימוד לבגרות.

עבודת הגמר עוסקת בנושא מצומצם שתגלו בו עניין ותבחרו לחקור אותו, ומטרתה
להכשיר אתכם לקראת לימודים אקדמיים. דרך העבודה ילמדו התלמידים שיטות
מחקר, דרכי חשיבה מובנות ושיטות עבודה מדעיות. העבודה דורשת השקעה, אך
היא פותחת פתח לשכלול ולהעמקה של היכולת להתמודד עם קריאת חומר מדעי-אקדמי,
הבנתו, ניתוחו ויישומו.

 

מהם סוגי עבודות הגמר?

עבודה לא צמודה: עבודה הנכתבת על-פי בחירת התלמיד בתנאי שלנושא הנבחר יש
בסיס מדעי-עיוני ובסיס של ידע וספרות מקצועיים.

עבודה צמודה: עבודה הממירה בחינת בגרות ועוסקת בתחום דעת הנלמד בכיתה.
העבודה מלווה בציון שנתי (הגשה). התלמיד חייב להמשיך ללמוד את המקצוע בכיתה
ולעמוד במטרות הנדרשות מכל תלמיד, פרט לבחינת מתכונת ולבחינת בגרות. עבודת
גמר היא כלי להערכה חלופית (במקום בחינת בגרות בהיקף של חמש יחידות לימוד),
והיא מאפשרת לתלמיד להשתתף בתחרויות ארציות ובין-לאומיות נושאות פרסים.

 

שלבים בהכנת עבודת גמר:

  1. בחירת תחום דעת, נושא לעבודה ואיתור מנחה לעבודה (חופשת הקיץ הקרובה)
  2. העלאת שאלת חקר וניסוח ראשי פרקים (אוקטובר, כיתה יא)
  3. הגשת החומר לאישור בית הספר (נובמבר)
  4. הגשת הצעת העבודה לאישור משרד החינוך (סוף ינואר)
  5. איסוף החומר, כתיבת טיוטה ראשונה (עד ספטמבר, כיתה יב)
  6. הגשת העבודה לבדיקת המנחה ואישורו (סוף אוקטובר)
  7. הגשת העבודה לבית הספר אחרי עריכה, הדפסה וכריכה (סוף נובמבר)
  8. הגשת העבודה למשרד החינוך (סוף דצמבר)
  9. התלמיד מוזמן לבחינה בעל פה, להגנה על העבודה (בין מרס לאפריל)


לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לרכזת עבודות הגמר:

חנה מזלה

חדר 102

Hana-m@ohel-shem.com