תיכון אהל שם | תנ''ך

"בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי" - מגילת העצמאות

התנ"ך אינו ספר אלא ספרייה, בתוכה ספרי הגות, שירה, נבואה, סיפורים ומשלים. התנ"ך הינו הספר העתיק ביותר מספרי היהדות והוא מהווה בסיס תרבותי ואמוני לתרבויות רבות בעולם, אז והיום. מהאדם הראשון ועד המלך האחרון, תלמידי בית הספר לומדים, דנים, חוקרים וחווים את התנ"ך.

"מגמת התכנית היא ללמד את רצף הסיפור של התהוות העם היהודי, את מסריו ואת ערכיו. התנ"ך מהווה חלק מן הלימודים ההומניסטיים, מנחילי תרבות וערכים. התכנית מבוססת על ההנחה כי לימוד התנ"ך הוא הבסיס לגיבוש השקפת עולם ולגיבוש זהות יהודית וישראלית. התנ"ך נלמד, אפוא, כחלק מהוויה תרבותית, שהתגבשה ועודנה מתגבשת בזיקה לתרבות העולם, וזאת בתהליך המבוסס על לימוד, שיח וביקורת."*
 

צוות מורי התנ"ך בבית הספר רואים חשיבות גדולה בלימוד התנ"ך תוך שימת דגש על  הערכים ההומניסטיים  המשתקפים במקרא. הצוות מחפש דרך לקרב את המקרא לתלמידים במטרה לגבש את זהותם היהודית ישראלית. כל זאת תוך לימוד משמעותי, חוויתי ורלוונטי לימינו.

"בלי ידיעת התנ"ך לא תיתכן ידיעת עצמנו, ידיעת מקורנו, רוחנו, ייעודנו ועתידנו"בן גוריון.

תכניות מיוחדות

שכבת ט'

הערכה חלופית – עבודות יצירתיות: כבר בכיתות ט' אנו מאמינים שיש על התלמיד ליצור דיאלוג אישי עם המקרא. אנו מצפים מהתלמידים לחקור, לחוות ולתת פרשנות אישית לכתובים. בנוסף, עבודה זו מכינה את התלמיד להערכה החלופית בכיתה י'.

שכבת י'

למידה משמעותית- ספר בראשית בנושא "יחסים במשפחה וניהול קונפליקטים": הלמידה המשמעותית מהווה 30% מציון השנתי לקראת הבגרות. הערך המוסף של למידת הסיפורים העוסקים ביחסים במשפחה הוא מודעות לעולם הערכים של הדמויות. להתנגשויות בין רצונותיהם ודרכם להתמודד עם משברים. למידה זאת אמורה להפגיש בין מצבי הקונפליקט עליהם הוא לומד לעולם הערכים שלו עם עצמו ועם סביבתו- להיות מודע להם ולדעת לנהל התנגשויות ומתחים דומים בחייו.

בכיתות נבחרות מתקיימת תכנית אינטרדיסציפלינרית תחת הנושא "חזון".

שכבת י"א

בגרות בתנ"ך - תלמידי בית הספר לומדים ונבחנים ב- 2 יחידות חובה בתנ"ך.

לימודי הרחבת תנ"ך

מקבץ  י"א- חלופה בנושא מנהיגות משה ומנהיגות דוד.

מקבץ י"ב- מבחן חיצוני יחידה רביעית בנושא מגילות,

מבחן פנימי יחידה חמישית בנושא דמות האישה בז'אנרים שונים במקרא וההומור במקרא.

 

*מטרות התוכנית לפי מפמ"ר תנ"ך