תיכון אהל שם | תנועת הצופים

"היה נכון למלא חובתך
נאמן לעמך ולארצך
בכל עת לזולת תעזור
חוקתך הצופה שמור תשמור
היה נכון, נכון תמיד
היה נכון, נכון תמיד
היה נכון את חוקתך לשמור"

המנון תנועת הצופים משקף את מטרתה העיקרית של התנועה: לחנך בוגרים ערכיים ואחראים,
הנכונים לכלל אתגרי החיים, אזרחים תורמים ונתרמים בחברה בה הם חיים ופועלים.

תנועת הצופים היא  תנועה  ממלכתית, בלתי מפלגתית. ערכיה הם ערכים אנושיים אוניברסליים
המותאמים לערכיה של  מדינת ישראל. התנועה מחנכת למעורבות חברתית, זהות יהודית-ישראלית,
דמוקרטיה, עזרה לזולת, חברות ורעות ,שוויון ואהבת הטבע והגנה עליו. בבסיס החינוך הצופי עומדת
דמות הצופה הבוגר המוגדר כאזרח טוב ומועיל המקיים הלכה למעשה את מידות הצופה ופועל ברוח
ההבטחה הצופית. אהבת הארץ והעם נטועה עמוק בליבו של הצופה והוא פועל להעמקת הקשר בין
המורשת היהודית לבין החיים במדינת ישראל. הצופה הבוגר רגיש למצוקות חברתיות, פועל לשינוי
ולתיקון החברה, לשמירה על כבוד האדם וחירותו ולשמירה על זכותם של כל פרט וקבוצה לקיום אורח
חיים על פי אמונתם. הצופה הבוגר יפעל מתוך סובלנות וקבלת האחר, ליצירת מכנה משותף וערבות
הדדית בין שונים-שווים בחברה הישראלית.

תנועת הצופים מהווה מרחב בטוח, בו מאפשרים לכל חניך לפתח  את יכולותיו האישיות ותרגומן
לעשייה למען הכלל ברוח עשרת מידות הצופה:

  1. הצופה דברו אמת
  2. הצופה נאמן לעמו, למדינתו ולשפתו
  3. הצופה חבר מועיל בחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולת
  4. הצופה רע לכל אדם ואח לכל צופה
  5. הצופה אדיב
  6. הצופה אוהב את החי והצומח ומגן עליו
  7. הצופה איש משמעת
  8. הצופה אינו נופל ברוחו ובצר לו מצטחק
  9. הצופה חסכן
  10. הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו

הפעילות בשבטים מתקיימת בקבוצות גילאיות:

שכבה צעירה ד-ו

שכבת נעורים – ז-ט (שנת ט מוקדשת לקורס הדרכה ומנהיגות)

שכבה בוגרת (שכב"ג) – י-יב

הפעילות בשכבה הצעירה ובשכבת הנעורים נערכת  על פי עיקרון החינוך הבלתי פורמלי של "נוער מדריך נוער",
כך שחניכי השכבה הבוגרת מהווים דוגמה ומדריכים את החניכים הצעירים מהם. כל שכבה מאורגנת כגדוד תחת
רשג"דים, שהם עצמם מדריכים ותיקים מהשכבה הבוגרת גם כן.

המדריכים של השכבה הבוגרת הם בוגרי צופים, לרוב מרכזי שבטים, אחרי שירות צבאי המקבלים הכשרה ייעודית לתפקידם.

בכל שבט פועלים מספר צוותי חניכים הממלאים תפקידים התומכים בפעילות החינוכית, הנקראים "פעילים" והם אחראים על
נושאי: קהילה, צופיות, מחסן, שיווק וניו-מדיה, בטיחות ונגישות.

תלמידי ותלמידות "אהל-שם" פעילים בשלושה שבטים בעיר:

 

שבט ירקון

כתובת:  רוקח 141, רמת-גן

דואר אלקטרוני:  yarkon.rag@zofim.org.il

שבט צופי הירקון בפייסבוק

שם

תפקיד

דואר אלקטרוני

מישל קושניצקי

מרכזת השבט

rg.yarkon1@zofim.org.il

גיא חפץ

ראש השבט

rg.yarkon.rosh@zofim.org.il

 

שבט עלית

כתובת: מעלה הצופים 14, רמת-גן

דואר אלקטרוני: elit.rag@zofim.org.il

שבט צופי עלית בפייסבוק

שם

תפקיד

דואר אלקטרוני

קאיה שטרן

מרכזת השבט

rg.elit2@zofim.org.il

רוית שיטרוק

ראש השבט

rg.elit.rosh@zofim.org.il

 
 

שבט רמת-גן

כתובת: מוריה 29, רמת-גן

דואר אלקטרוני: ramat-gan.rag@zofim.org.il

שבט צופי רמת-גן בפייסבוק

שם

תפקיד

דואר אלקטרוני

ניב פלח

מרכז השבט

ramat-gan.rag@zofim.org.il

איציק לוי

ראש השבט

rg.ramat-gan.rosh@zofim.org.il