שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

ט1 ט2 ט3 ט4 ט5 ט6 ט7 ט8 ט9 ט10 ט11 ט12
1
08:15-09:00
מבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטל--
2
09:00-09:45
מבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטל--
3
10:00-10:45
מבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלאמירי-
4
10:45-11:30
איתחאיירי דודפורת רחל--רוגובטיטלבאוםלזרקוברסקיאבעראלבז-
5
12:00-12:45
---חמד------מבוטל-
6
12:45-13:30
מתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמבוטל-
7
13:45-14:30
מתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמבוטל-
8
14:30-15:15
------------
9
15:30-16:15
----------מתוקשב אינטרנטמתוקשב אינטרנט
10
16:15-17:00
------------
11
17:00-17:45
------------