סדר יום לכיתה ט'1

שני, 01 ביוני 2020
1 מבוטלבמקום חנ"ג עם מרלי קרן,ארגואטי מש
2 מבוטלבמקום היסטוריה עם איתח דוד
3 מבוטלבמקום תיא,כדו,חינ,אדר,אומ, עם ששו,ימפ,שיי,רונ,אדם,
4 איתחבמקום הרכ,תיא,כדו,חינ,אדר, עם טאו,ששו,ימפ,שיי,רונ,
5 לשוןאיירי דוד
6 מתמטיקהבמקום מתמטיקה עם בן שב,קלמפנ,גרפי
7 מתמטיקהבמקום מתמטיקה עם בן שב,קלמפנ,גרפי
8 עתודה מתמטיקהספיר נורית
9
10
11
12