סדר יום לכיתה ט'1

ראשון, 29 במרץ 2020
1
2 תנ"ךרפאלי אתי
3 ספרותסיני חפציבה
4 תנ"ךרפאלי אתי
5 גאוגרפיהטל עינת
6 היסטוריהאיתח דוד
7 ערביתלוי עדנה
8 עתודה מחשביםיצחקי ירון
9 עתודה מחשביםיצחקי ירון
10
11
12