סדר יום לכיתה ט'1

רביעי, 19 בפברואר 2020
1 אנגליתשלו יעל
2 אנגליתשלו יעל
3 ספרותסיני חפציבה
4 ערביתלוי עדנה
5 לשוןאיירי דוד
6 לשוןאיירי דוד
7 אזרחותאבני עינב
8 עתודה מתמטיקהספיר נורית
9
10
11
12