לוח מבחנים לכיתה ט'1

04/06מתמטיקה3 ימים
07/06מועדי ב6 ימים
10/06מועדי ב9 ימים
11/06השלמות לשון10 ימים