לוח מבחנים לכיתה ט'1

20/04מחשבת ישראל22 ימים
23/04מתמטיקה25 ימים
26/04ספרות28 ימים
30/04אנגלית32 ימים
04/05אזרחות36 ימים
07/05מבחן עמ"ט39 ימים
10/05היסטוריה42 ימים
14/05מתמטיקה46 ימים
17/05לשון49 ימים
20/05עמ"ט/ערבית52 ימים
22/05מועדי ב54 ימים
24/05תנ"ך56 ימים
27/05מועדי ב59 ימים
31/05מועדי ב63 ימים
05/06מועדי ב68 ימים