לוח מבחנים לכיתה ט'1

20/02מתמטיקה1 ימים
23/02ביולוגיה4 ימים
27/02היסטוריה8 ימים
01/03ערבית11 ימים
05/03לשון15 ימים
15/03גאוגרפיה25 ימים
17/03אזרחות27 ימים
19/03פיזיקה29 ימים
26/03מתמטיקה36 ימים
20/04מחשבת ישראל61 ימים
23/04ספרות64 ימים
26/04אזרחות67 ימים
30/04אנגלית71 ימים
04/05ערבית75 ימים
07/05מבחן עמ"ט78 ימים
10/05היסטוריה81 ימים
14/05תנ"ך85 ימים
17/05לשון88 ימים
19/05מתמטיקה90 ימים
22/05מועדי ב93 ימים
27/05מועדי ב98 ימים
31/05מועדי ב102 ימים
05/06מועדי ב107 ימים