שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

יא1 יא2 יא3 יא4 יא5 יא6 יא7 יא8 יא9 יא10 יא11 יא12
1
08:15-09:00
חופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינות-
2
09:00-09:45
חופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינות-
3
10:00-10:45
חופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינות-
4
10:45-11:30
חופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינות-
5
12:00-12:45
חופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינות-
6
12:45-13:30
חופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינות--
7
13:45-14:30
חופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינותחופשת בחינות--
8
14:30-15:15
------------
9
15:30-16:15
------------
10
16:15-17:00
------------
11
17:00-17:45
------------