שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

יא1 יא2 יא3 יא4 יא5 יא6 יא7 יא8 יא9 יא10 יא11 יא12
1
------------
2
--------אסינכרוני אנגלית בבג'ני---
3
אסינכרוני ערבית בכראסינכרוני ערבית בכראסינכרוני ערבית בכראסינכרוני ערבית בכראסינכרוני ערבית בכראסינכרוני ערבית בכראסינכרוני ערבית בכראסינכרוני ערבית בכראסינכרוני ערבית בכר---
4
אסינכרוני
תנך לסקר ונתנוביץ
אסינכרוני
תנך לסקר ונתנוביץ
אסינכרוני
תנך לסקר ונתנוביץ
אסינכרוני
תנך לסקר ונתנוביץ
אסינכרוני
תנך לסקר ונתנוביץ
אסינכרוני
תנך לסקר ונתנוביץ
אסינכרוני
תנך לסקר ונתנוביץ
אסינכרוני
תנך לסקר ונתנוביץ
אסינכרוני
תנך לסקר ונתנוביץ
---
5
------------
6
------------
7
------------
8
------------
9
------------
10
------------
11
------------