שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

י1 י2 י3 י4 י5 י6 י7 י8 י9 י10 י11 י12
1
------------
2
------------
3
---מאירה--------
4
---מאירה-אסינכרוני תנך פורת-אסינכרוני היסטוריה רזניק----
5
אסינכרוני
ערבית עדנה לוי ובכר אוהלה
אסינכרוני
ערבית עדנה לוי ובכר אוהלה
אסינכרוני
ערבית עדנה לוי ובכר אוהלה
--אסינכרוני
ערבית עדנה לוי ובכר אוהלה
אסינכרוני
ערבית עדנה לוי ובכר אוהלה
אסינכרוני
ערבית עדנה לוי ובכר אוהלה
אסינכרוני
ערבית עדנה לוי ובכר אוהלה
אסינכרוני
ערבית עדנה לוי ובכר אוהלה
--
6
------------
7
------------
8
------------
9
------------
10
------------
11
------------