שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

י1 י2 י3 י4 י5 י6 י7 י8 י9 י10 י11 י12
1
-----מבוטל------
2
------------
3
-----מבוטל------
4
---אסינכרוני לשון חמד-----מבוטל--
5
מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב --
6
מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב מבחן בית ב --
7
------------
8
------------
9
------------
10
------------
11
------------