שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

י1 י2 י3 י4 י5 י6 י7 י8 י9 י10 י11 י12
1
08:15-09:00
--מבוטל------סגל--
2
09:00-09:45
--סיאם בכיתה------סגל--
3
10:00-10:45
מבחן בביולוגיה איתחמבחן בביולוגיה ויקהמבחן בביולוגיה רזניק--מבחן בביולוגיה בן שבתמבחן בביולוגיה בחדר 235 חמדימבחן בביולוגיה בחדר 104 איגלניקמבחן בביולוגיה רוקח---
4
10:45-11:30
------בחדר 235בחדר 104----
5
12:00-12:45
מבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטל---
6
12:45-13:30
מבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטל---
7
13:45-14:30
מבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטל---
8
14:30-15:15
------------
9
15:30-16:15
מתוקשב אינטרנטמתוקשב אינטרנטמתוקשב אינטרנט--מתוקשב אינטרנטמתוקשב אינטרנטמתוקשב אינטרנטמתוקשב אינטרנט---
10
16:15-17:00
------------
11
17:00-17:45
------------