שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

י1 י2 י3 י4 י5 י6 י7 י8 י9 י10 י11 י12
1
08:15-09:00
מבוטל---מבוטלסדנה בחצר------
2
09:00-09:45
-----סדנה בחצר------
3
10:00-10:45
מקבץ בלי אביטלמקבץ בלי אביטלמקבץ בלי אביטלסדנה בחצר-סדנה בחצרהתנדבותמקבץ בלי אביטלמקבץ בלי אביטלסגל--
4
10:45-11:30
מקבץ בלי אביטלמקבץ בלי אביטלמקבץ בלי אביטלסדנה בחצר--התנדבותמקבץ בלי אביטלמקבץ בלי אביטל---
5
12:00-12:45
סדנה בחצר--סדנה בחצר-----אבני--
6
12:45-13:30
סדנה בחצרשיעור חופשי--סדנה בכיתה-------
7
13:45-14:30
סדנה בחצר-------חנ"ג בלי ויקה---
8
14:30-15:15
------------
9
15:30-16:15
------------
10
16:15-17:00
------------
11
17:00-17:45
------------