שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

יב1 יב2 יב3 יב4 יב5 יב6 יב7 יב8 יב9 יב10 יב11 יב12
1
------------
2
אסינכרוני
פיזיקה גורקביץ'
אסינכרוני
פיזיקה גורקביץ'
אסינכרוני
פיזיקה גורקביץ'
אסינכרוני
פיזיקה גורקביץ'
אסינכרוני
פיזיקה גורקביץ'
אסינכרוני
פיזיקה גורקביץ'
אסינכרוני
פיזיקה גורקביץ'
אסינכרוני
פיזיקה גורקביץ'
אסינכרוני
פיזיקה גורקביץ'
אסינכרוני
פיזיקה גורקביץ'
--
3
-----אסינכרוני אזרחות אבני------
4
------------
5
אסינכרוני אנגלית כל המוריםאסינכרוני אנגלית כל המוריםאסינכרוני אנגלית כל המוריםאסינכרוני אנגלית כל המוריםאסינכרוני אנגלית כל המוריםאסינכרוני אנגלית כל המוריםאסינכרוני אנגלית כל המוריםאסינכרוני אנגלית כל המוריםאסינכרוני אנגלית כל המוריםאסינכרוני אנגלית כל המורים--
6
------------
7
------------
8
------------
9
------------
10
------------
11
------------