שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

יב1 יב2 יב3 יב4 יב5 יב6 יב7 יב8 יב9 יב10 יב11 יב12
1
08:15-09:00
מתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפי--מתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפי-
2
09:00-09:45
מתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפי--מתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפי-
3
10:00-10:45
מתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפי--מתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפימתמטיקה בלי גרפי-
4
10:45-11:30
--שיעור חופשי---------
5
12:00-12:45
------------
6
12:45-13:30
----סדנה בחדר 316-------
7
13:45-14:30
------------
8
14:30-15:15
------------
9
15:30-16:15
------------
10
16:15-17:00
------------
11
17:00-17:45
------------