מערכת שעות לכיתה ט'1

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1
08:15-09:00

חנ"ג
מרלי קרן,ארגואטי מש
חינוך
קלמפנר שי
אנגלית
שלו יעל
חנ"ג
מרלי קרן,ארגואטי מש
סינית
משולם אנה
2
09:00-09:45
תנ"ך
רפאלי אתי
היסטוריה
איתח דוד
אנגלית
שלו יעל
אנגלית
שלו יעל
של"ח
גולן רמה
סינית
משולם אנה
3
10:00-10:45
ספרות
סיני חפציבה
תיא,כדו,חינ,אדר,אומ,
ששו,ימפ,שיי,רונ,אדם,
מחשבת ישראל
לרר יהורם
ספרות
סיני חפציבה
מתמטיקה
בן שב,קלמפנ,גרפי

4
10:45-11:30
תנ"ך
רפאלי אתי
הרכ,תיא,כדו,חינ,אדר,
טאו,ששו,ימפ,שיי,רונ,
ביולוגיה
סיאם קארן
ערבית
לוי עדנה
מתמטיקה
בן שב,קלמפנ,גרפי

5
12:00-12:45
גאוגרפיה
טל עינת
לשון
איירי דוד
מתמטיקה
בן שב,קלמפנ,גרפי
לשון
איירי דוד
אנגלית
שלו יעל

6
12:45-13:30
היסטוריה
איתח דוד
מתמטיקה
בן שב,קלמפנ,גרפי
מחשבת ישראל
לרר יהורם
לשון
איירי דוד
מעבדת ביול,מעבדת פיזי
סיאם קארן,רוקח הילה

7
13:45-14:30
ערבית
לוי עדנה
מתמטיקה
בן שב,קלמפנ,גרפי
עתודה מתמטיקה
בן שבת ליאור

מעבדת ביול,מעבדת פיזי
סיאם קארן,רוקח הילה

8
14:30-15:15
עתודה מחשבים
יצחקי ירון
עתודה מתמטיקה
ספיר נורית
עתודה מתמטיקה
בן שבת ליאור
עתודה מתמטיקה
ספיר נורית
עתודה פיזי,תיאטרון
גבריאלוב א,ששון יובל

9
15:30-16:15
עתודה מחשבים
יצחקי ירוןעתודה פיזי,תיאטרון
גבריאלוב א,ששון יובל

10
16:15-17:00


11
17:00-17:45


12
17:45-18:30