שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

יב1 יב2 יב3 יב4 יב5 יב6 יב7 יב8 יב9 יב10 יב11 יב12
1
בלי גורקביץ'-בלי גורקביץ'בלי גורקביץ'בלי גורקביץ'בלי גורקביץ'---בלי גורקביץ'--
2
בלי גורקביץ'-בלי גורקביץ'בלי גורקביץ'בלי גורקביץ'בלי גורקביץ'---בלי גורקביץ'--
3
------------
4
------------
5
בלי נתנוביץבלי נתנוביץבלי נתנוביץ--בלי נתנוביץ-בלי נתנוביץבלי נתנוביץ---
6
בלי נתנוביץבלי נתנוביץבלי נתנוביץ--בלי נתנוביץ-בלי נתנוביץבלי נתנוביץ---
7
------------
8
------------
9
------------
10
------------
11
------------