סדר יום לכיתה יב'1

שלישי, 11 במאי 2021
1 טיול שנתינוספה לך שעה
2 טיול שנתינוספה לך שעה
3 טיול שנתינוספה לך שעה
4 טיול שנתינוספה לך שעה
5 טיול שנתינוספה לך שעה
6 טיול שנתינוספה לך שעה
7 טיול שנתינוספה לך שעה
8 טיול שנתינוספה לך שעה
9 טיול שנתינוספה לך שעה
10 טיול שנתינוספה לך שעה
11 טיול שנתינוספה לך שעה
12