שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

יא1 יא2 יא3 יא4 יא5 יא6 יא7 יא8 יא9 יא10 יא11 יא12
1
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
מבוטל--
2
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
זום בית ב'
בלי טל ובכר
מבוטל--
3
זום רפאליזום אבערזום נתנוביץזום פורתזום דניאלזום יצחקיזום ייניזום אביבזום סוקולוב---
4
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אביבזום סוקולוב---
5
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום אנגלית
בלי בבג'ני
זום מזלהזום מארק---
6
זום איתחזום חמדזום רזניקזום סוקולובזום פורתזום אבערזום אביבזום מזלהזום מארק---
7
זום איתחזום חמדזום רזניקזום סוקולובזום פורתזום אבערזום אביבזום מזלה----
8
------------
9
------------
10
------------
11
------------