סדר יום לכיתה יא'1

שלישי, 11 במאי 2021
1 זום בית ב' בלי טל ובכר נוספה לך שעה
2 זום בית ב' בלי טל ובכר נוספה לך שעה
3 זום רפאלינוספה לך שעה
4 זום אנגלית בלי בבג'נינוספה לך שעה
5 זום אנגלית בלי בבג'נינוספה לך שעה
6 זום איתחנוספה לך שעה
7 זום איתחנוספה לך שעה
8
9
10
11
12