שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

י1 י2 י3 י4 י5 י6 י7 י8 י9 י10 י11 י12
1
עפ''י מערכת זוםעפ''י מערכת זוםעפ''י מערכת זוםעפ''י מערכת זוםעפ''י מערכת זוםעפ''י מערכת זוםמבוטלעפ''י מערכת זוםעפ''י מערכת זוםעפ''י מערכת זוםמבוטל-
2
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום דורון זוהר זום חנגזום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום שני שפלן-
3
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום ארנוןזום לירז זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
זום בית ב
בלי טל ,רוקח ובכר
--
4
זום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקה--
5
זום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקהזום מתמטיקה--
6
עפ''י מערכת בוזםעפ''י מערכת בוזםעפ''י מערכת בוזםלוי נורית זוםזום קוגל עפ''י מערכת בוזםעפ''י מערכת בוזםעפ''י מערכת בוזםעפ''י מערכת בוזםעפ''י מערכת בוזם--
7
עפ''י מערכת בוזםעפ''י מערכת בוזםעפ''י מערכת בוזםלוי נורית זוםזום קוגל מבוטלעפ''י מערכת בוזםמבוטלעפ''י מערכת בוזם---
8
---מבוטלמבוטל-------
9
------------
10
------------
11
------------