סדר יום לכיתה י'1

שלישי, 11 במאי 2021
1 עפ''י מערכת זוםנוספה לך שעה
2 זום בית ב בלי טל ,רוקח ובכר נוספה לך שעה
3 זום בית ב בלי טל ,רוקח ובכר נוספה לך שעה
4 זום מתמטיקהנוספה לך שעה
5 זום מתמטיקהנוספה לך שעה
6 עפ''י מערכת בוזםנוספה לך שעה
7 עפ''י מערכת בוזםנוספה לך שעה
8
9
10
11
12