שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

ט1 ט2 ט3 ט4 ט5 ט6 ט7 ט8 ט9 ט10 ט11 ט12
1
08:15-09:00
מבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקה---
2
09:00-09:45
מבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקה---
3
10:00-10:45
------------
4
10:45-11:30
----גוטהלף-------
5
12:00-12:45
---מקבץ בלי בכר-מקבץ בלי בכרמקבץ בלי בכרמקבץ בלי בכר----
6
12:45-13:30
------------
7
13:45-14:30
מבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטל--
8
14:30-15:15
מבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטל--
9
15:30-16:15
מבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטל--
10
16:15-17:00
------------
11
17:00-17:45
------------