שינויים להיום י"ב י"א י' ט'

ט1 ט2 ט3 ט4 ט5 ט6 ט7 ט8 ט9 ט10 ט11 ט12
1
08:15-09:00
------------
2
09:00-09:45
-הרצאה באשכול-הרצאה באשכולהרצאה באשכול-הרצאה באשכול-הרצאה באשכול---
3
10:00-10:45
הרצאה באשכול-הרצאה באשכול--הרצאה באשכול-הרצאה באשכול-הרצאה באשכול--
4
10:45-11:30
------------
5
12:00-12:45
-----מקבץ בלי שבומקבץ בלי שבומקבץ בלי שבו----
6
12:45-13:30
מועדי ב' פיזיקה גנור איתן בחדר 301 תנ"ך מארק עדי בחדר 306 קושניר עדי בחדר 305מועדי ב' פיזיקה גנור איתן בחדר 301 תנ"ך מארק עדי בחדר 306 קושניר עדי בחדר 305מועדי ב' פיזיקה גנור איתן בחדר 301 תנ"ך מארק עדי בחדר 306 קושניר עדי בחדר 305מועדי ב' פיזיקה גנור איתן בחדר 301 תנ"ך מארק עדי בחדר 306 קושניר עדי בחדר 305מועדי ב' פיזיקה גנור איתן בחדר 301 תנ"ך מארק עדי בחדר 306 קושניר עדי בחדר 305מועדי ב' פיזיקה גנור איתן בחדר 301 תנ"ך מארק עדי בחדר 306 קושניר עדי בחדר 305מועדי ב' פיזיקה גנור איתן בחדר 301 תנ"ך מארק עדי בחדר 306 קושניר עדי בחדר 305מועדי ב' פיזיקה גנור איתן בחדר 301 תנ"ך מארק עדי בחדר 306 קושניר עדי בחדר 305מועדי ב' פיזיקה גנור איתן בחדר 301 תנ"ך מארק עדי בחדר 306 קושניר עדי בחדר 305---
7
13:45-14:30
מועדי ב' פיזיקה טיטלבאום בחדר 301 תנ"ך רפאלי אתי בחדר 306 מינץ יעל בחדר 305מועדי ב' פיזיקה טיטלבאום בחדר 301 תנ"ך רפאלי אתי בחדר 306 מינץ יעל בחדר 305מועדי ב' פיזיקה טיטלבאום בחדר 301 תנ"ך רפאלי אתי בחדר 306 מינץ יעל בחדר 305מועדי ב' פיזיקה טיטלבאום בחדר 301 תנ"ך רפאלי אתי בחדר 306 מינץ יעל בחדר 305מועדי ב' פיזיקה טיטלבאום בחדר 301 תנ"ך רפאלי אתי בחדר 306 מינץ יעל בחדר 305מועדי ב' פיזיקה טיטלבאום בחדר 301 תנ"ך רפאלי אתי בחדר 306 מינץ יעל בחדר 305מועדי ב' פיזיקה טיטלבאום בחדר 301 תנ"ך רפאלי אתי בחדר 306 מינץ יעל בחדר 305מועדי ב' פיזיקה טיטלבאום בחדר 301 תנ"ך רפאלי אתי בחדר 306 מינץ יעל בחדר 305מועדי ב' פיזיקה טיטלבאום בחדר 301 תנ"ך רפאלי אתי בחדר 306 מינץ יעל בחדר 305---
8
14:30-15:15
מבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטל---
9
15:30-16:15
מבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטלמבוטל---
10
16:15-17:00
------------
11
17:00-17:45
------------