סדר יום לכיתה ט'1

חמישי, 25 באפריל 2019
1 אזרחותיצחק אורן
2 מחשבת ישראללרר יהורם
3 מתמטיקהגרפי יפעת
4 מתמטיקהגרפי יפעת
5 מעבדת ביול-מעבדת פיזירוקח הילה-אביטל רן
6 מעבדת ביול-מעבדת פיזירוקח הילה-אביטל רן
7 תנ"ךרפאלי אתי
8
9
10
11
12