סדר יום לכיתה ט'1

ראשון, 16 ביוני 2019
1 אנגליתטייטלבאום עידית
2 כהן אהובהבמקום של"ח עם גולן רמה
3 תנ"ךרפאלי אתי
4 חנ"גבדנר-מרלי -קרולי אבי
5 מבוטלבמקום אנגלית עם טייטלבאום עידית
6 מבוטלבמקום לשון עם כהן אהובה
7 מבוטלנוספה לך שעה
8
9
10
11
12