מערכת שעות לכיתה ט'1

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1
08:15-09:00
אנגלית
טייטלבאום עידית
ביולוגיה
רוקח הילה
אזרחות
יצחק אורן
ערבית-צרפתית
לוי -מרקו-הראל-מעין
אזרחות
יצחק אורן

2
09:00-09:45
של"ח
גולן רמה
היסטוריה
רפאלי אתי
היסטוריה
רפאלי אתי
ערבית-צרפתי-אסטרט
לוי-מרק-הרא-פאנ-מעי
מחשבת ישראל
לרר יהורם

3
10:00-10:45
תנ"ך
רפאלי אתי
ערבית-צרפתי-אסטרט
לוי-מרק-הרא-פאנ-מעי
גאוגרפיה
טל עינת
אנגלית
טייטלבאום עידית
מתמטיקה
גרפי יפעת

4
10:45-11:30
חנ"ג
בדנר-מרלי -קרולי אבי
מחשבת ישראל
לרר יהורם
חינוך
גבע רחל
לשון
כהן אהובה
מתמטיקה
גרפי יפעת
סינית
משולם אנה
5
12:00-12:45
אנגלית
טייטלבאום עידית
ספרות
קושניר עדי
מתמטיקה
גרפי יפעת
לשון
כהן אהובה
מעבדת ביול-מעבדת פיזי
רוקח הילה-אביטל רן
סינית
משולם אנה
6
12:45-13:30
לשון
כהן אהובה
מתמטיקה
גרפי יפעת
חנ"ג
בדנר-מרלי -קרולי אבי
ספרות
קושניר עדי
מעבדת ביול-מעבדת פיזי
רוקח הילה-אביטל רן

7
13:45-14:30

מתמטיקה
גרפי יפעת

אנגלית
טייטלבאום עידית
תנ"ך
רפאלי אתי

8
14:30-15:15


9
15:30-16:15


10
16:15-17:00


11
17:00-17:45


12
17:45-18:30