לוח מבחנים לכיתה ט'1

28/04לשון4 ימים
29/04הגשת יומן קריאה ספרות5 ימים
30/04אנגלית6 ימים
02/05תנך8 ימים
06/05ערבית/צרפתית/אסטרטגיות12 ימים
12/05ביולוגיה18 ימים
16/05פיסיקה22 ימים
17/05סינית23 ימים
19/05מפמר מתמטיקה25 ימים
21/05אזרחות27 ימים
26/05בוחן אנגלית ספר קריאה32 ימים
27/05מועד ב33 ימים
29/05מועד ב35 ימים
02/06מועד ב מתמטיקה39 ימים
05/06מועד ב42 ימים