לוח מבחנים לכיתה ט'1

11/03ביולוגיה17 ימים
18/03מחשבת24 ימים
27/03ספרות33 ימים
02/04גאוגרפיה39 ימים
04/04מתמטיקה41 ימים
08/04היסטוריה45 ימים
28/04לשון65 ימים
29/04הגשת יומן קריאה ספרות66 ימים
30/04אנגלית67 ימים
02/05תנך69 ימים
06/05ערבית/צרפתית/אסטרטגיות73 ימים
12/05ביולוגיה79 ימים
16/05פיסיקה83 ימים
17/05סינית84 ימים
19/05מפמר מתמטיקה86 ימים
21/05אזרחות88 ימים
26/05בוחן אנגלית ספר קריאה93 ימים
27/05מועד ב94 ימים
29/05מועד ב96 ימים
02/06מועד ב מתמטיקה100 ימים
05/06מועד ב103 ימים