לוח מבחנים לכיתה ט'1

17/12היסטוריה3 ימים
20/12פיסיקה6 ימים
24/12ערבית/צרפתית/אסטרטגיות10 ימים
27/12תנך13 ימים
31/12ביולוגיה17 ימים
02/01מתמטיקה19 ימים
06/01מועד ב23 ימים
08/01מועד ב25 ימים
10/01מועד ב27 ימים
13/01מועד ב מתמטיקה30 ימים
16/01בוחן אנגלית ספר קריאה33 ימים
23/01ספרות40 ימים
27/01לשון44 ימים
30/01אנגלית47 ימים
03/02תנך51 ימים
07/02מתמטיקה55 ימים
11/02ערבית/צרפתית/אסטרטגיות59 ימים
14/02אזרחות62 ימים
19/02היסטוריה67 ימים
11/03ביולוגיה87 ימים
18/03מחשבת94 ימים
25/03ספרות101 ימים
02/04גאוגרפיה109 ימים
04/04מתמטיקה111 ימים
09/04היסטוריה116 ימים
28/04לשון135 ימים
30/04אנגלית137 ימים
02/05תנך139 ימים
06/05ערבית/צרפתית/אסטרטגיות143 ימים
12/05ביולוגיה149 ימים
16/05פיסיקה153 ימים
17/05סינית154 ימים
19/05מפמר מתמטיקה156 ימים
21/05אזרחות158 ימים
26/05בוחן אנגלית ספר קריאה163 ימים
27/05מועד ב164 ימים
29/05מועד ב166 ימים
02/06מועד ב מתמטיקה170 ימים
05/06מועד ב173 ימים