ועדיין המספר הכי גדול עד היום
שמגלם את התקווה אבל ממחיש את האסון
הוא זה שכשאומרים אותו
כל אדם שפוי עובר לדום הוא...
6 מיליון

אין הכרזות חדשות על המסע