ועדיין המספר הכי גדול עד היום
שמגלם את התקווה אבל ממחיש את האסון
הוא זה שכשאומרים אותו
כל אדם שפוי עובר לדום הוא...
6 מיליון

תשלום הכנה

יש להעביר לזהבה צ'יק עבור הכנה למסע על סך 400 ש"ח. הציק לזכות "תיכון אהל שם". הודעה נשלחה גם להורים

הגשת עבודה

את העבודה יש להגיש לזהבה עד ה 8.04.18

שומרי שבת

לידיעה, שומרי שבת שאינם נוסעים בשבת, לנים ביום שישי בערב במלון נפרד מהמשלחת בליווי של מורים וביום שבת הולכים ברגל בוורשה ומצטרפים לשאר המשלחת בכל המקומות בהם מבקרים.