א. יש להדפיס את כל הטפסים המצורפים ולהביאם לרישום. (את הוראת הקבע יש להדפיס פעמיים - עותק אחד ישאר בבנק ועותק אחד מיועד לבית הספר)

ב. יש להיכנס לטופס הרישום באמצעות תעודת הזהות של התלמיד ולמלא את כל הפרטים. לאחר מילוי כל הפרטים יש לבצע שליחה. בסוף ההרשמה מוצג מסך "הרשמתך נקלטה" שמאשר את הרשמתכם. לא נוכל לבצע את תהליך הרישום למי שלא ישלח את טופס הרישום.

ג. יש להיכנס לבחירת התורים ולבחור את יום הרישום והשעה המועדפת עליכם. (הרישום מתקיים בימים: )

ד. אם אין באפשרותכם להגיע לרישום בימים הנ"ל או לשלוח נציג מטעמכם, בצעו את כל השלבים, שילחו את טופס הרישום ולאחר חופשת הפסח יוקדשו יומיים נוספים לרישום, ועל כך תבוא הודעה באתר ובבתי הספר היסודיים.

טפסים מצורפים:

טופס 1: כרטיס תלמיד רישום
טופס 2: הצהרת בריאות תשע"ט
טופס 3: הצהרה והתחייבות הורים עצמאיים
טופס 4: אישור צילום
טופס 5: אישור לדיוור
טופס 6: תחזית תקציב ט' לתשע"ט
טופס 7: הוראת קבע לחיוב חשבון (להדפיס פעמיים!)  שימו לב :  להגיע עם טופס הוראת הקבע חתום ע"י הבנק בו מנוהל חשבונכם