שימו לב בתאריך 01.07.18 בין השעות 0830 ל 1430 יתקיים רישום לתלמידים שאושרו על יד אגף החינוך בעירייה לשנת הלימודים תשע"ט במזכירות התיכון.

 

א. יש להדפיס את כל הטפסים המצורפים ולהביאם לרישום (את הוראת הקבע יש להדפיס פעמיים - עותק אחד ישאר בבנק ועותק אחד מיועד לבית הספר).

ב. יש להיכנס לטופס הרישום באמצעות תעודת הזהות של התלמיד ולמלא את כל הפרטים. לאחר מילוי כל הפרטים יש לבצע שליחה. בסוף ההרשמה מוצג מסך "הרשמתך נקלטה" שמאשר את הרשמתכם. לא נוכל לבצע את תהליך הרישום למי שלא ישלח את טופס הרישום.

ג. יש להיכנס לבחירת התורים ולבחור את יום הרישום והשעה המועדפת עליכם : יום חמישי 22/3/18 או יום ראשון 25/3/18 בין השעות 08:30 - 18:00

ד. אם אין באפשרותכם להגיע לרישום בימים הנ"ל או לשלוח נציג מטעמכם, בצעו את כל השלבים ושילחו את טופס הרישום .מועדים נוספים לרישום יתקיימו לאחר חופשת הפסח,הודעה על כך תפורסם באתר אהל שם.

ה. שימו לב, יש להביא לרישום  את הטפסים האלה:

  1. כרטיס רישום מעירית ר"ג+שתי תמונות פספורט.

  2. צילום תעודות שליש א' ושליש ב' של כיתות ז' ו -ח'.

  3. צילום  תעודות הזהות של  שני ההורים כולל ספח.

  4. יש להדפיס את כל שבעת הטפסים המצורפים מטה ,לחתום עליהם ולהביאם לרישום.:

טופס 1: כרטיס תלמיד רישום
טופס 2: הצהרת בריאות תשע"ט
טופס 3: הצהרה והתחייבות הורים עצמאיים
טופס 4: אישור צילום
טופס 5: אישור לדיוור
טופס 6: תחזית תקציב ט' לתשע"ט
טופס 7: הוראת קבע לחיוב חשבון (להדפיס פעמיים!)  שימו לב :  להגיע עם טופס הוראת הקבע חתום ע"י הבנק בו מנוהל חשבונכם