קורסים לשיפור מיומנויות בשפה האנגלית

עבודה באנגלית לחופשת הקיץ לתלמידים העולים לכיתה ט'

קורסים לחיזוק הידע במתמטיקה

עבודת הקיץ במתמטיקה לתלמידים העולים לכיתה ט'