סדר יום לכיתה יב'1

שני, 19 באוגוסט 2019
1 ביו-מדע-ערב-גאו-מעב-פרי-גז -לזר-שטר-בכר-
2 ביו-כימ-מדע-ערב-פיז-פרי-חמד-דוי-גז -עוב-
3 אנגליתבבג'ני גיטה
4 אנגליתבבג'ני גיטה
5 ספרותזילדמן אורלי
6 ספרותזילדמן אורלי
7 ספר-ערב-תנ"-טכ"-מעב-דרו-לוי-נתנ-לסק-מזל-
8 ספר-תנ"-טכ"-מעב-ביודרו-נתנ-לסק-מזל-חיי-
9 טכ"ם-עתודה-ביוטכחיימו-רוגוב-וקס ב
10 טכ"ם-ביוטכנולוגחיימוביץ א-וקס ברוך
11
12