מערכת שעות לכיתה יא'1

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1
08:15-09:00
לשון
דניאל אלוף אורלי
מתמטיקה
נוה-גינ-מאי-בור-אלמ-
ספרות
סיני חפציבה
ביו-גאו-כימ-מדע-ערב-
גבע-זיו-חמד-דוי-גז -
היס-תנ"-ביו-ביו-כימ-
זינ-מזל-לסק-נתנ-וקס-
סייבר
גונן ברק
2
09:00-09:45
לשון
דניאל אלוף אורלי
מתמטיקה
נוה-גינ-מאי-בור-אלמ-
חינוך
ארגואטי משה
ביו-גאו-כימ-מדע-ערב-
גבע-זיו-חמד-דוי-גז -
היס-תנ"-ביו-ביו-כימ-
זינ-מזל-לסק-נתנ-וקס-
סייבר
גונן ברק
3
10:00-10:45
ביו-גאו-כימ-מדע-ערב-
גבע-זיו-חמד-דוי-גז -
מתמטיקה
נוה-גינ-מאי-בור-אלמ-
לשון
דניאל אלוף אורלי
חנ"ג
ארגואטי מש-שם טוב יעל
אנגלית
לוי מיכל
סייבר
גונן ברק
4
10:45-11:30
ביו-גאו-כימ-מדע-ערב-
גבע-זיו-חמד-דוי-גז -
היסטוריה
לירז עמית
תנ"ך
פורת רחל
מתמטיקה
נוה-גינ-מאי-בור-אלמ-
אנגלית
לוי מיכל
סייבר
גונן ברק
5
12:00-12:45
היסטוריה
לירז עמית
תנ"ך
פורת רחל
אנגלית
לוי מיכל
מתמטיקה
נוה-גינ-מאי-בור-אלמ-
היסטוריה
לירז עמית
סייבר
גונן ברק
6
12:45-13:30
היסטוריה
לירז עמית
תנ"ך
פורת רחל
אנגלית
לוי מיכל
ספרות
סיני חפציבה
תנ"ך
פורת רחל
סינית
משולם אנה
7
13:45-14:30
חנ"ג
ארגואטי מש-שם טוב יעל
אנגלית
לוי מיכל
היסטוריה
לירז עמית
לשון
דניאל אלוף אורלי
מתמטיקה
נוה-גינ-מאי-בור-אלמ-
סינית
משולם אנה
8
14:30-15:15
היס-תנ"-ביו-ביו-כימ-
זינ-מזל-לסק-וקס-פרי-
ביו-גאו-כימ-מדע-פיז-
גבע-זיו-חמד-דוי-גז -

תנ"-ביו-ביו-כימ-מדע-
נתנ-וקס-פרי-כהן-בן -
מתמטיקה-עתודה מתמט
נוה-גינ-מאי-בור-הרב-

9
15:30-16:15
ביו-ביו-כימ-מדע-מיד-
וקס-פרי-כהן-בן -חנד-
גאו-מדע-פיז-ערב-מעב-
זיו-גז -עוב-שטר-לזר-

מדע-מיד-ערב-מעב-מעב-
בן -חנד-קלי-בר -לוי-
רובוטיקה
ידיד חן

10
16:15-17:00
מדע-טכ"-מיד-רוב-ביו
בן -חנד-בר -הוד-ידי-
פיזי-מעבד-מעבד-מעבד
קנו-גבר-קרפ-דוי-חמד-

מדע-מיד-רוב-מעב-מעב-
חנד-קלי-בר -קפל-כהן-
רובוטיקה
ידיד חן

11
17:00-17:45
טכ"ם-רובוטיקה
חנדלי-הוד ב-ידיד
רובוטיקה
קפלן ולדימיר
סינית
משולם אנה
טכ"ם-רובו-ביוט-מידע
חנדל-קפלן-וקס -בר י
רובוטיקה
ידיד חן

12
17:45-18:30
טכ"ם-רובוטיקה
חנדלי-הוד ב-ידיד
רובוטיקה
קפלן ולדימיר
סינית
משולם אנה
טכ"ם-רובוטיקה
חנדלי אמיר-קפלן ולדימ