בעוד פחות משבוע עוברים לאתר החדש! הרשמו כבר עכשיו !!

טעינה
אתר המחלקה הפדגוגית
.I.חברי המחלקה הפדגוגית:
ענת ארנון-      
סגנית המנהל לעניני פדגוגיה.
שחר אלוני-     אחראי מערכת, אחראי תפעול מסד נתונים.
טל אבן זהב -  רכז שעות פרטניות.
שולה בשי-      רכזת תקשוב, רכזת השתלמויות ופיתוח תוכניות                        לימודים תוקשבות.
עירית שליט-   רכזת בחינות בגרות.
חנה מזלה-     אחראית על מערך לקויות למידה.
מרים רוזנטל - אחראית על קליטת מורים חדשים ורכזת 
                      המערך המסייע.

II. מטרות ויעדים פדגוגיים:

מטרה א' - קידום למידה משמעותית שתוביל להישגים ,למימוש                   עצמי ולמצוינות.
מטרה ב' -חיזוק מעמדו ויכולתו של החינוך הציבורי לתת מענה                    מיטבי לכלל החברה הישראלית.

 יעד 1
לתכנן וליישם תהליכי הוראה למידה מגוונים וחדשנים                          המפתחים ומטמיעים תפקודי לומד.
יעד 2-  ליישם דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי    
             הלומד. 

III. אודות המחלקה הפדגוגית:
המחלקה הפדגוגית 

IV. תהליכי עבודה פדגוגיים:
1.פתיחת שנת הלימודים
2.היערכות לערב הורים
3.היערכות לערב מגמות
4.היערכות לקראת בחינות בגרות
5.היערכות לסיום שנה"ל
6.התאמות לימודיות
7.אוכלוסיות מיוחדות: כיתות מחוננים, כיתות מדעיות,כיתות תקשוב.
8. הערכות לוועדות התמדה.
 
V. המערך הלימודי המסייע :

1. קורסי תגבור
2. ליב"מ (לקראת בגרות מלאה)
3.  מרכז למידה
 
VIקבוצות לימוד:

1. מגמות
2.מקבצים
3.קבוצות הלימוד במתמטיקה

 
VII. קורסים:

1. השתלמות לרכזים
2. השתלמויות למורים מובילים
3. קורס פיתוח חשיבה
4. השתלמות למורי מחוננים


VIII. טפסים:

טופס הערכת מורה חדש
טופס פנייה לרכז מקצוע
טבלת מעקב הישגים והתנהגות
טופס מיפוי הישגים
טופס מעקב זכאות
טופס תכנון והספק
פרוטוקול ישיבת צוות

תוכנית עבודה שנתית
magen grades.xls

טופס ערעור ציון לתלמיד

דף תצפית בשיעור

IX. מרכז למידה
1. ספריית החינוך של ישראל - חדש!

 2. מאו"ר - מרכז לאומי לאובייקטי למידה ברשת
 3. מרלו - מרכז חומרי למידה אמריקאי
4. פורטל התוכן החינוכי - משרד החינוך
5. ספרייה חינמית - פא"ר של האונ' הפתוחה
6. הספריה הדיגיטאלית של מופ"ת
7. הקטלוג החינוכי, משה"ח


X. חומרי עיון, מידע והדרכה

מאמר-אפקט פיגמליון במנהיגות
מאמר-להיות מורה משפיע
מאמר-מהות המנהיגות
מאמר-מהי מנהיגות
מאמר-ניהול צוות
רכז המקצוע
שיחה רכז-מורה
תכולת תיק המקצוע

תפקיד רכז מקצוע - שמעון בר חמא
סגנונות למידה - מלודי רוזנפלד
מסמך מנחה - אסטרטגיות למידה מסדר גבוה (משה"ח)
ב
הנייה מתמדת:תהליכי הוראה-למידה-הערכה
חדשות אהל שם

נעוץ: 'בקרון לאושוויץ' - פרי עמלם של תלמידי כיתת המוזיקה

נעוץ: בחינת המתכונת בספרות 4.5.16

נעוץ: מוקדי הלמידה לבגרות בהיסטוריה - כיתות יא ו-יב

טקס ביכורי יצירה

מתכונת כימיה יב' 5/4/16

מפגש יוצרים 3 - ספרייה

אנו אבלים על אמה ניקיפור ז"ל

השגים בבגרות במדעי החברה


פינת הסקר
בחרו את הצלצול החדש!
Stereo Hearts:
22%
How Deep Is Your Love:
39%
Ill Be There For You:
16%
היא כל כך יפה:
11%
ממעמקים:
11%

© כל הזכויות שמורות לתיכון אהל שם